300 nens ingressen a l'hospital cada any a causa de la bronquiolitis a Catalunya

300 nens ingressen a l'hospital cada any a causa de la bronquiolitis a Catalunya
Fecha: 
10/01/2013

El virus VRS de la bronquiolitis és un dels que més incidència té entre els menors de 2 anys (95%). És contagiosa i no té un tractament eficaç, encara que és possible suavitzar-ne els símptomes.
La bronquiolitis és una malaltia del tracte respiratori, molt freqüent en els nens lactants i, en general, en els menors de 2 anys. La malaltia apareix sobretot a la tardor i a l’hivern, i està provocada per un virus, conegut com VRS (virus respiratori sincitial). Aquest provoca una inflamació en les últimes ramificacions de les vies respiratòries que hi ha a l’interior dels pulmons, els bronquíols . Com que són molt fins, apareix una sensació d’ofec que pot arribar a ser molt problemàtica per a nens de tan poca edat.

La prevalença d’aquest problema és inusualment alta (95% en menors de 2 anys), encara que no en tots els casos acaba sent necessària l’hospitalització, de fet, la majoria de les vegades es presenta només com un refredat comú. Però cal destacar que tan sols a Catalunya la bronquiolitis ja suposa 300 hospitalitzacions de nens cada any. La malaltia és més greu com més petit és el nadó. Així, els nens de 0 a 3 mesos són els que corren un major risc de ser hospitalitzats , ja que les dificultats respiratòries poden comportar la necessitat d’administrar oxigen mitjançant mètodes clínics.

Hem de sospitar que un nen de fins a 2 anys pateix bronquiolitis quan observem alguns dels següents símptomes:

  • Símptomes de refredat molt virulents d’almenys 48 hores (poden anar acompanyats de febre).
  • Tos d’intensitat variable.
  • Dificultat per respirar.
  • Sorolls respiratoris (sibilàncies).

El virus VRS és molt contagiós, i es transmet sempre de persona a persona. Pot ser a través de les secrecions respiratòries o fins i tot a través dels objectes d’ús personal del malalt. El virus penetra a través de la mucosa nasal, i s’inicia un període d’incubació que pot durar entre 2 i 8 dies. Els dotze primers dies de contagi són, precisament, el període en què és més probable transmetre’l a d’altres nens . La intensitat màxima dels símptomes arriba entre les 24 i les 48 hores.

Perquè es produeixi el contagi directe de persona a persona, la distància que les separa ha de ser inferior a 2 metres. Que la mare fumi durant l’embaràs pot ser un factor agreujant d’aquesta malaltia , ja que està comprovat que el petit neix amb uns bronquíols de menor calibre, i per tant pateix més la inflamació.

Com tractar la bronquiolitis

No existeix cap tractament eficaç per al VRS. Les mesures generals per al tractament de la bronquiolitis es basen en assegurar que es prenen líquids per mantenir una bona hidratació, afavorir la posició cap per amunt amb una inclinació positiva de la capçalera del llit d’uns 30 graus, rentats nasals amb sèrum fisiològic, evitar factors irritants de qualsevol tipus (tabac, fums), controlar la temperatura (que sigui moderada) i vigilar amb atenció l’aparició de signes d’empitjorament. Si apareix dificultat respiratòria, mal color, agitació o somnolència inusual, vòmits etc. Hauríem d’anar a urgències.

El tractament amb fàrmacs no és el més eficaç en aquests casos, però és possible que el facultatiu recepti broncodilatadors (del tipus del salbutamol), adrenalina nebulitzada, glucocorticoides o antibiòtics si existeixen signes d’infecció bacteriana. El que sí és imprescindible és l’aportació d’oxigen (mitjançant mascareta) quan el nen ho necessiti .

A partir dels 2 anys, els consensos internacionals indiquen que ja no es fa el diagnòstic de bronquiolitis en els termes descrits. És important tenir en compte que els nens que pateixen una bronquiolitis moderada o greu, amb molta freqüència, desenvolupen una gran facilitat per patir bronquitis obstructives en hiverns subsegüents, i en alguns casos fins i tot per desenvolupar asma.

Font: http://www.lavanguardia.com/salud/neumologia/20121130/54355982255/salud-medicina-neurologia-bronquiolitis.html#ixzz2HYy4VQyw

Etapa: