El 30% dels nens majors de 9 anys juga menys d’una hora al dia

El 30% dels nens majors de 9 anys juga menys d’una hora al dia
Fecha: 
13/01/2012

Un estudi sobre la percepció del joguet per part dels pares constata que aquests veuen el joc com un mètode d’aprenentatge i diversió, però a la vegada afirmen que els fills sovint no tenen prou temps per jugar.

Segons l’estudi “Percepció adulta dels joguets a Espanya” realitzat per l’Observatori del Mercat del Joguet de l’Associació d’Investigació de la Indústria del Joguet, Connexes i Afins (AIJU) per a l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ), el 93,3% dels pares amb nens d’entre 1 i 9 anys valora molt positivament el joc per al desenvolupament, com una eina d’aprenentatge que desperta la curiositat, que promou la independència i que millora la concentració. Concretament, del total de 300 famílies que han participat en l’estudi afirmen que els joguets:

 • Proporcionen entreteniment i diversió (50,3%)
 • Promouen les relacions i la sociabilitat amb altres nens i adults (36%)
 • Estimulen la creativitat i imaginació (34,8%)
 • Eduquen en alguns aspectes i valors de la vida (15,1%)
 • Els permet conèixer i descobrir (9%)
 • Afavoreixen les habilitats físiques i construeixen la personalitat (6%)

Per altra banda, l’estudi destaca que la compra de joguets cada vegada es distribueix més al llarg de l’any; de fet un 42% dels enquestats afirma haver comprat algun joguet sense cap motiu en concret. No obstant, un 96% d’ells compra els joguets per Nadal (7,15 joguets de mitja per nen) seguit per l’aniversari per un 94% (amb un 6,4% joguets de mitja).

Respecte al temps que dediquen els nens a jugar, les famílies han mostrat la seva preocupació perquè aquests dediquen poc temps al joc. Segons els resultats de l’estudi:

 • Els nens d’1 a 4 anys juguen més de 3 hores diàries (45%)
 • Els nens de 7 i 8 anys juguen entre 1 i 2 hores diàries (54%)
 • A partir dels 9 anys juguen menys d’1 hora al dia (33%)

De mitjana, el temps de joc entre setmana acostuma a oscil·lar entre 1 i 2 hores. Al cap de setmana, en canvi, el temps de joc pot augmentar fins les 3 hores en totes les edats. L’estudi també analitza els companys de joc més habituals:

 • Juga amb germans i cosins (63%)
 • Juga amb els pares (62%)
 • Juguen sols (55%)

Si ho analitzem per edats, s’observa que els nens de menor edat comparteixen el joc amb els pares en un 83%, xifra que disminueix a mesura que van creixent.

L’estudi que abasta el conjunt del territori espanyol ha estat realitzat mitjançant metodologia quantitativa, amb un qüestionari estructurat a una mostra total de 300 famílies amb fills d’edats compreses entre 1 i 9 anys. L’anàlisi dels resultats ha estat tant quantitativa (45 preguntes tancades) com qualitativa (19 preguntes obertes). El 90% de les persones entrevistades eren dones i el 10% homes.

Font: Percepción adulta de los juguetes en España. Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. http://www.aefj.es/noticias/?id=186