Miopia: causes, símptomes, diagnòstic i tractament

30/04/2019

La miopia, referida en algunes ocasions com a visió curta, és un trastorn de la vista que impedeix veure amb tota nitidesa els objectes més allunyats del camp visual.

Afecta nens i nenes per igual, i les persones que tenen algun antecedent familiar són més propensos a patir-la.

Què és la miopia?

La miopia és un problema relacionat amb el fenomen de refracció de la llum, és a dir, el fenomen que fa que aquesta es corbi modificant-ne trajectòria. Les persones veuen gràcies a que el cristal•lí (a la part frontal de l'ull) refracta els raigs de llum i els projecta sobre la retina, a la part posterior del globus ocular.

No obstant això, si la longitud física de l'ull és major a la longitud òptica, els raigs de llum més llunyans en el camp visual no convergeixen, i per tant la imatge que es projecta a la retina no està enfocada. Quan això passa, el cervell rep la impressió que la imatge és borrosa.

Malgrat aquesta anomalia, un ull miop es pot considerar, en general, sa; si bé és cert que un petit percentatge corre el risc de desenvolupar una particular forma de degeneració de la retina.

Símptomes de la miopia

Un nen pot patir miopia si observa correctament objectes propers, però els llunyans els veu borrosos. Això pot notar-se perquè de vegades entretanca els ulls, com si realitzés un esforç per veure amb més nitidesa, en veure objectes que estan a la llunyania.

És comú que es noti en nens en edat escolar, tot i que també en adolescents, per exemple a classe, si es queixa que no veu bé la pissarra. A casa podem sospitar que el nen té miopia si s'acosta molt als llibres per llegir, al televisor o a la tauleta.

A més, també pot provocar tensió ocular, i més rarament, mal de cap.

Diagnòstic de la miopia

Com més aviat es diagnostiqui una miopia, millor.

Per a això, el facultatiu realitzarà un examen oftàlmic estàndard, un procés que pot consistir en diverses de les següents proves:

  • Mesurar la pressió ocular.
  • Examinar la refracció.
  • Examinar la retina.
  • Examinar la percepció cromàtica (per detectar daltonisme, si és el cas).
  • Examinar els músculs de l'ull.
  • Realitzar els test d' agudesa visual (anomenats tests d' Snellen i de Jaeger).

Tractament de la miopia

Les persones que pateixin miopia poden corregir la visió emprant lents, ja siguin de contacte o ulleres.

La miopia empitjora amb el pas del temps. Per això, els usuaris de lents necessitaran anar canviant-les a mesura que van creixent. En general, després dels 20 anys la miopia s’estabilitza. Hi ha la possibilitat de tractar la miopia mitjançant cirurgia làser.

Es pot prevenir la miopia?

No hi ha manera de prevenir la miopia.

Existeix la creença popular que llegir molt o veure la televisió de molt a prop causa miopia, però és falsa. Així mateix, també és falsa creença que l'ús de lents en freni el progrés.

Referència bibliogràfica

Visión corta. MedLine Plus. 2014.