Mossegades i esgarrapades

28/06/2010

Les mossegades i les esgarrapades d'animals, fins i tot els lleus, poden generar infeccions. Això es deu a les bacteris presents en la boca d'aquests animals, independentment que siguin domèstics o salvatges. L’esgarrapada d'un gat, per exemple, pot transmetre la Malaltia per Esgarrapada de Gat, encara que la ferida no sembli estar infectada. Per això és important prevenir i tenir les vacunes al dia.