El meu marit és a punt de tornar de prestar el servei militar actiu: Quins són els reptes que pot plantejar aquesta nova fase de transició?

28/06/2010