Endarreriment en el creixement

28/03/2012

Els primers anys de vida són un període en el qual la majoria de nens guanya pes i creix molt més ràpid que durant la resta de la vida. De tota manera, a vegades els nadons i els infants no es desenvolupen en com s’espera. Tot i que la majoria d’aquests nens segueixen patrons de creixement que es poden considerar variacions dins de la normalitat, n’hi ha d’altres que presenten un retard en el creixement.