En què es diferencien un nebulitzador i un inhalador?

28/06/2010