problemas de comportamiento

Programa universal de criança de fills per prevenir problemes primerencs del comportament en la infantesa: assaig clínic aleatori tipus clúster

Programa universal de criança de fills per prevenir problemes primerencs del comportament en la infantesa: assaig clínic aleatori tipus clúster

04/05/2009

Els problemes del comportament afecten 1 de cada 7 nens en edats compreses entre els 4 i 17 mesos. Els problemes s'agrupen en problemes d'"externalització" (com l'actitud desafiadora activa i agressió) i d'"internalització" (com l'ansietat / depressió, retirada). Sense tractament, fins i tot un 50% d'aquests problemes evolucionen cap a problemes de salut mental. Els tractaments inclouen els programes d'orientació en la criança dels nens. No hi ha evidència d'alta qualitat sobre l'efectivitat d'aquests problemes en la prevenció universal (la que es desenvolupa a gran escala en una comunitat). En aquest estudi es reporten els resultats intermedis del primer programa universal de criança dels fills, dirigit a prevenir l'aparició de comportaments primerencs d'externalització en la infantesa. Es va dur a terme a Melbourne, Austràlia, i en el qual van participar 733 famílies. El programa de criança universal va produir una reducció modesta dels factors de risc coneguts per predir aquests problemes, segons el que es va observar fins als 24 mesos d'edat (edat de tall de l'estudi). S'ha pogut desenvolupar amb èxit en atenció primària i va aconseguir millors resultats que altres programes reportats en altres estudis. Els resultats, encara que prometedors, sobre el benefici d'aquests programes iniciats a edats molt primerenques són encara insuficients en detenir-se als 2 anys d'edat. Si es determinen beneficis en l'edat preescolar (objectiu del següent estudi), aquestes mesures de prevenció universal podrien ser considerades com un component clau en les estratègies de salut mental per a la població infantil.

Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''

Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''

02/07/2008

El programa Confident Kids, que es du a terme actualment entre els escolars australians, té com a objectiu reduir els problemes emocionals i de comportament dels nens de les escoles de primària. Durant 10 setmanes, els escolars es reuneixen un cop per setmana i, d’acord amb els resultats que presenta aquest article, Confident Kids està essent un èxit. L’avaluació, realitzada mitjançant una mostra de mestres i de pares de nens que estan seguint el programa, mostra millores significatives per part dels nens, especialment a l’hora d’externalitzar i verbalitzar els seus problemes emocionals. Els mestres, per exemple, manifesten que els nens que participen al programa milloren el seu comportament a l’escola.

Subscribe to RSS - problemas de comportamiento