L'aprenentatge en la infància i l'adolescència. Claus per evitar el fracàs escolar

14/09/2010

El quart informe FAROS aprofundeix en diversos trastorns d'aprenentatge de la infància i l'adolescència: la dislèxia, el TDAH, el trastorn del desenvolupament del llenguatge, la discalcúlia i el trastorn de l'aprenentatge no verbal.

El fracàs escolar (FE) és un dels problemes més greus del nostre país. Es defineix com la incapacitat per assolir els objectius marcats per les autoritats educatives per a l'ensenyament obligatori, o el que és el mateix, abandonar el centre escolar sense haver obtingut cap títol acadèmic. Al nostre país el sistema educatiu fracassa en més del 30% dels alumnes, el doble que a la mitjana dels països europeus.

Els Trastorns de l'Aprenentatge (TA) són una de les causes més freqüents de mal rendiment i fracàs escolar. Considerats en conjunt tenen una prevalença del 5-15% de la població en edat escolar. Actualment els sistemes educatius del nostre país contemplen els TA de manera molt deficitària. El risc de fracàs escolar dels infants amb TA és molt alt si no s'adopten les mesures adequades des dels primers cursos de l'escolaritat.
 
En aquest quadern es descriuen els principals TA, com impacten en la vida dels escolars, quins tractaments existeixen actualment i finalment es proposen recomanacions per adaptar el sistema educatiu a la realitat d'aquests alumnes perquè puguin millorar el seu rendiment acadèmic i seguir amb la seva escolarització fins a nivells superiors d'educació.
 

Quadern elaborat per:

Coordinadora:
Autors:
  • Enric Roca. Dr. en Pedagogia, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB) i coordinador d’Edu21.
  • Jordi Carmona. Director de l’Escola Garbí d’Esplugues de Llobregat.
  • Cristina Boix. Neuropsicòloga de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
  • Roser Colomé. Neuropsicòloga de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
  • Anna López. Neuropsicòloga de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
  • Ana Sanguinetti. Neuropsicòloga de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
  • Marta Caro. Logopeda de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.