Reconeixement mèdic esportiu

Medicina de l'Esport. Clínic - Sant Joan de Déu
Servei de reconeixement mèdic esportiu. Obtenció del certificat mèdic per a la pràctica de l'esport

Reconeixement mèdic esportiu
Certifica l'aptitud esportiva del teu fill o filla i descarta contraindicacions per practicar determinats esports.