• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

És el Wi-Fi perjudicial per a la salut dels teus fills?

12/03/2016

Algunes informacions aparegudes en els mitjans de comunicació sobre els possibles riscos per a la salut del Wi-Fi i d'altres dispositius que emeten ones de radiofreqüència, com els telèfons mòbils, han provocat preocupació en l'opinió pública, sobretot per com poden afectar els nens.

En aquest article t'expliquem les raons que han conduït a l'augment de la inquietud i evidenciem també que hi ha un clar consens científic que considera que aquest tipus d'ones no són perjudicials per a la salut dels teus fills.

Un dels arguments més utilitzats pels que alerten del perill del Wi-Fi per a la salut és que l'Agència Internacional d'Investigació en Càncer pertanyent a l'Organització Mundial de la Salut inclou els senyals de radiofreqüència com a possibles agents cancerígens. Per contextualitzar aquesta informació, convé saber que apareixen en el mateix nivell de risc que productes com els adobats o el cafè.

Resolucions com l'emesa pel Consell d'Europa, que recomana una exposició a aquest tipus d'ones tan baixa com sigui possible seguint el principi de precaució, també han contribuït a augmentar la preocupació.

Decisions polítiques? Decisions científiques?

Tot aquest temor ha encoratjat algunes decisions polítiques i de mobilització social. Països com Suècia i França estan donant passos per eliminar el Wi-Fi de les aules, i a Euskadi ha sorgit una iniciativa de pares i mestres d'escoles públiques que té com a objectiu aconseguir que el govern basc ofereixi l'accés a Internet a través de cable en els centres educatius. Unes actuacions que són polítiques i no científiques, segons especialistes en aquesta matèria del Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de Barcelona, que expliquen que no hi ha dades científiques que avalin que els mòbils o el Wi-Fi són perjudicials per a la salut.

El temor que tenen moltes persones a l'exposició al Wi-Fi i a altres ones de radiofreqüència es veu també reforçat per articles científics que provoquen un sentiment d'inseguretat davant de riscos desconeguts a llarg termini i que han estat criticats per la seva falta de rigor.

Un exemple el trobem en la recent polèmica suscitada per la publicació a una revista científica d'un article que suggeria que el contacte amb dispositius que emeten aquest tipus d'ones constitueix un risc per a la salut dels infants i els adolescents perquè absorbeixen més radiacions que els adults, i fins i tot les relacionava amb l'aparició de càncer.

La comunitat científica afirma que no s'ha demostrat que el Wi-Fi sigui perjudicial per a la salut

El fet és que un reduït grup d'investigadors denuncia els riscos per a la salut de les ones de radiofreqüència, mentre que la major part de la comunitat científica assegura que no hi ha cap evidència que avali el suposat perill dels dispositius Wi-Fi.

La revista científica Health Physics ha realitzat una revisió dels articles científics publicats sobre aquest tema i ha arribat a una conclusió que no deixa lloc a cap dubte: el consens de les agències de salut a tot el món és que no s'ha demostrat que l'exposició a les radiofreqüències, inclòs el Wi-Fi, produeixi cap dany en la salut per sota dels límits d'exposició regulats internacionalment.

Una tesi reforçada per l'Agència Nord-americana del Medicament (FDA) pel que fa als telèfons mòbils, en afirmar que l'evidència científica no ha relacionat el seu ús amb cap problema de salut. "En els últims 15 anys, els científics han dut a terme centenars d'estudis a la recerca d'efectes biològics de les radiofreqüències emeses pels telèfons mòbils. Encara que alguns investigadors han detectat canvis biològics relacionats amb l'energia de les radiofreqüències, aquests estudis no han pogut ser replicats. La majoria dels estudis publicats no han pogut associar l'exposició a les radiofreqüències dels telèfons mòbils amb els problemes de salut", assenyala a la seva pàgina web.

Les ones emeses per Wi-Fi i telèfons mòbils són extremadament comunes en les societats modernes. Encara que volguessis, seria molt difícil que poguessis evitar que el teu fill s'exposi. Hi ha qui demana prudència perquè no se sap si aquestes ones són segures, però des del camp científic es respon que ja hi ha evidències que no són perjudicials per a la salut.

Accés a les fonts originals:

Entrevista a Elisabeth Cardis y James Grellier: "No está comprobado que el wi-fi sea malo para la salud". La Vanguardia. 

Mobi-Kids-Risk of Brain Cancer From Exposure to Radiofrequency Fields In Childhood and Adolescence. Creal Radiation. 

Why Scientists Say Wi-Fi Signals Won't Give Your Kids Cancer. Forbes

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. CREAL. 

Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences. ScienceDirect

Comparteix