Ús del mòbil durant l'embaràs i TDAH en nens

07/01/2020

Les dones que usen telèfons mòbils amb una freqüència mitjana o alta durant l’embaràs tenen més probabilitats de tenir un fill amb problemes de conducta, especialment hiperactivitat i falta d’atenció. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat un estudi coordinat per ISGlobal, centre impulsat per l'Obra Social ”la Caixa”. 

La investigació, la més gran que s'ha realitzat fins avui per avaluar aquest tipus d'associacions i que forma part del projecte europeu Gerónimo, s’ha dut a terme a partir de les dades de 83.884 parelles mare-fill, i els investigadors han analitzat el comportament de les mares embarassades i dels seus fills en edats compreses entre els cinc i els set anys.

Com es va dur a terme l'estudi?

La investigació realitzada a Dinamarca (1996-2002), Corea (2006-2011), Països Baixos (2003-2004), Noruega (2004-2008) i Espanya (2003- 2008) ha classificat l’ús del telèfon mòbil en cap, baix, mitjà i alt, en funció de la freqüència de trucades durant l’embaràs reportades per les mares. 

En general, el 38,8% de les mares, procedents majoritàriament de Dinamarca, no van informar de cap ús del telèfon mòbil durant l’embaràs i van tenir fills amb menys problemes generals de comportament, com ara hiperactivitat, falta de concentració o dificultats emocionals. Cal tenir present que el període en que es van estudiar les mares daneses —entre 1996-2002—era una època en la què el mòbil s'usava molt menys que ara. 

Resultats no definitivos

La interpretació d’aquests resultats no és clara, ja que les confusions incontrolades poden influir tant en l’ús del telèfon mòbil matern com en els problemes de comportament del nen.

Laura Birks, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi, destaca que els resultats mostren “una evidència consistent del risc de problemes d'hiperactivitat i falta d'atenció per un ús mitjà i alt del telèfon mòbil per part de les dones durant l'embaràs”. De tots els nens analitzats, el 6,6% va tenir dificultats generals de conducta, un 8,3% va mostrar hiperactivitat i falta d'atenció, i un 12% va presentar problemes emocionals.

En futures recerques cal estudiar també “de quina manera afecta al fetus l'exposició a les radiofreqüències dels mòbils”, afegeix Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi. A més, és possible que les mares amb problemes d'hiperactivitat fossin més propenses a fer més trucades telefòniques o que la hiperactivitat s'heretés per genètica.

Accés a les fonts de consulta:

L'ús del telèfon mòbil durant l'embaràs s'associa amb risc d'hiperactivitat i falta d'atenció en nens. ISGlobal [Data de consulta: 02/01/2020].

Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. PubMed. [Data de consulta: 02/01/2020].