Tot el que necessites saber sobre la diabetis tipus 1

03/03/2021

La diabetis mellitus és un conjunt de trastorns metabòlics que afecta a diferents òrgans i teixits, és crònica i es caracteritza per un augment dels nivells de glucosa a la sang: hiperglucèmia. 

La causen diversos trastorns, sent el principal la baixa producció de l'hormona insulina, secretada per les cèl·lules β dels Illots de Langerhans del pàncrees endocrí, o pel seu inadequat ús per part del cos, que repercutirà en el metabolisme dels hidrats de carboni, lípids i proteïnes. La diabetis mellitus i la seva comorbiditat constitueixen una important causa de preocupació en salut pública. 

L'American Diabetes Association (ADA), classifica la diabetis mellitus en 4 tipus:

 • La diabetes mellitus tipo 1està causada per un defecte que provoca un trastorn autoimmune (són les pròpies defenses les que destrueixen les cèl·lules necessàries del pàncrees) el que comporta una deficiència absoluta d'insulina. En aquests casos el tractament són les injeccions d'insulina, i encara que les causes exactes es desconeixen, se sap que són una barreja de predisposició genètica i altres factors com l'alimentació, infeccions o l'estrès entre d'altres. Aquest tipus de diabetis sol aparèixer durant la infància o l'adolescència, encara que la seva aparició pot prorrogar-se fins als 30 anys.
 • La diabetis mellitus tipo 2 o no insulinodependent ve provocada com a conseqüència d'un defecte progressiu en la secreció d'insulina i sol aparèixer en l'edat adulta, encara que els especialistes avisen que cada vegada es detecten més casos en nens i adolescents, afectats també per obesitat. En aquest cas, les causes són una mica diferents, ja que normalment s'associa a obesitat provocada per una alimentació inadequada, combinada amb inactivitat física. Per tant, aquest tipus de diabetis es pot prevenir molt millor que la del tipus 1.
 • La diabetis gestacional, la qual es diagnostica durant l'embaràs.
 • Altres tipus de diabetis ocasionats per causes diferents. 

En aquest article ens centrarem a explicar la diabetis mellitus tipus 1.

Què és la diabetis tipus 1?

Hi ha una predisposició genètica a l'hora de contraure la diabetis del tipus 1. La seva principal característica és la de presentar un nivell anormalment elevat de glucosa a la sang (o hiperglucèmia) que generalment es deu al descens en la producció d'una important hormona anomenada insulina, que es genera al pàncrees. La utilitat de la insulina és aprofitar de forma correcta l'energia que s'ingereix a través dels aliments, i per tant, la seva falta pot originar problemes metabòlics i pèrdua de pes. 

Es coneix que la diabetis del tipus 1 té un component genètic, encara que es desconeix encara quina dimensió té exactament, i se sap segur que no és l'única causa. A més, cal esbrinar quina és la combinació exacta de factors que desencadena l'afecció.

Principals síntomes 

Una persona pot estar patint diabetis tipus 1 si presenta un o diversos dels següents símptomes:

 • Orinar molt i amb freqüència. 
 • Passar molta set. 
 • Sensació reiterada de fam. 
 • Pèrdua de pes molt ràpida. 
 • Debilitat, fatiga, somnolència. 
 • Irritabilitat (especialment en nens petits). 
 • Nàusees o vòmits. 
 • Visió borrosa. 
 • Alè amb una olor "dolç" estrany (similar a l'olor de poma). 
 • Infecció per fongs. 
 • Rampes musculars.

Diagnòstic de la diabetis 

El diagnòstic generalment ve donat per resultats en proves mèdiques (mostra de glucosa en una gota de sang extreta del dit o d'una anàlisi de sang) com els indicats:

 • El nivell de glucosa a la sang és superior a 126 mg/dl quan es desperta, abans de menjar o beure, i després d'haver estat en dejú durant almenys 8 hores. 
 • El seu nivell de glucosa en sang és superior a 200 mg/dl en qualsevol moment del dia (comprovat més d'una vegada). 
 • Durant la prova de laboratori del test de tolerància oral a la glucosa (TTOG) els nivells de glucosa són iguals o superiors a 200 mg/dl en qualsevol moment durant les 2 hores que dura la corba.

Tractament de la diabetis

Tant en la diabetis tipus 1 com en la tipus 2, com en la gestacional, l'objectiu del tractament és mantenir els nivells glucèmics dins de paràmetres normals o propers a la normalitat. En la diabetis tipus 1 s'aplica un tractament amb insulina.

En el tractament de la diabetis té un pes molt important el control de la glucosa en sang, administració del fàrmac si cal (insulina o antidiabètics orals), l'alimentació i l'activitat física. Les persones amb diabetis en tractament amb insulina han de prendre múltiples decisions diàries sobre aquests quatre grans aspectes. 

Per aconseguir un bon control de la malaltia en tots els seus tipus, és imprescindible l'educació terapèutica en diabetis impartida per professionals sanitaris (metges, nutricionistes o infermeres) que formaran i faran un seguiment  de la persona amb diabetis i de les persones properes a ella, per aconseguir un bon control de la seva malaltia, modificant els hàbits que fossin necessaris, per al bon seguiment del tractament (alimentació, exercici físic, tractament farmacèutic, etc.). 

Guia Diabetis tipus 1, el portal de la diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu

Tots els detalls i guies necessaris per comprendre aquesta malaltia es poden trobar a Guia Diabetis tipus 1, un portal web adreçat a pares i mares amb fills amb diabetis en què trobaran tota la informació que necessiten sobre el control i maneig de la malaltia. 

Guia Diabetis tipus 1

El portal neix del Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI), una iniciativa de famílies de nens i nenes amb diabetis mellitus tipus 1, impulsada per dues institucions: l'Hospital Sant Joan de Déu i la Fundación per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu, recolzada per la Fundació la Caixa.


El seu propòsit és donar resposta als interrogants que planteja la diabetis mellitus tipus i per això s'ha marcat aquests tres grans objectius:

 1. Impulsar la recerca per ampliar el coneixement de la DM1.
 2. Millorar l’atenció del pacient pediàtric amb DM1 consolidant la tasca assistencial que es realitza a la Unitat de Diabetis de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
 3. Augmentar la sensibilització social envers la malaltia.

Referència bibliogràfica:

Guia Diabetes tipus 1. Centro para la innovación de la diabetis infantil, Hospital Sant Joan de Déu. 2014