• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Torticoli muscular congènita: causes i tractament

10/03/2017

Per què es produeix la torticoli muscular congènita?

La torticoli és una inclinació anòmala del cap cap a un dels costats. Pot presentar-se a qualsevol edat, fins i tot en nadons, en aquest cas la forma més freqüent és la torticoli muscular congènita.

Es tracta d'una torticoli de causa muscular que es produeix en nounats en els quals abans o durant el part algun dels músculs del coll pateix un dany. Com a conseqüència del procés inflamatori i posterior de cicatrització, el múscul queda escurçat, el que produeix que el cap s'inclini cap al costat afectat.

Quines manifestacions produeix?

Es manifesta en què el nounat té el cap sempre inclinat cap al mateix costat. Així mateix, té dificultat per corregir aquesta postura i inclinar-la cap a l'altre costat, ja sigui activament, seguint amb la vista als pares o objectes que cridin la seva atenció, o de forma passiva, intentant corregir la inclinació del coll recol·locant el cap en posició neutra .

En alguns nens es pot palpar una petita massa arrodonida sobre el múscul afectat. Com a conseqüència de la inclinació persistent del cap es poden produir anomalies facials i del crani, com la plagiocefàlia.

Quin és el seu tractament?

Abans d'iniciar qualsevol tractament és recomanable que el nen sigui valorat, a part de per el seu pediatre, per un metge rehabilitador o un traumatòleg pediàtric, ja que és important diferenciar la torticoli muscular d'altres causes de torticoli congènita, com anomalies de la columna vertebral.

En cas de confirmar-se el diagnòstic, el metge valora el grau d'afectació i la seva repercussió, ensenya als seus pares com realitzar la rehabilitació a casa i porta a terme el seguiment del nen durant el primer any de vida.

Per tant, el tractament inicial és rehabilitador, mitjançant mesures posturals i exercicis d'estirament del coll i rotació del cap que han de realitzar-se diverses vegades al dia, amb suavitat i amb el nen relaxat.

És important realitzar el diagnòstic en les primeres setmanes o mesos de vida, ja que si el tractament rehabilitador s'inicia de forma precoç, en la majoria dels casos s'aconsegueix una correcció completa.

En el cas de nens en què el diagnòstic s'ha realitzat de forma tardana o l'evolució no sigui favorable amb el tractament rehabilitador pot estar indicat el tractament quirúrgic, mitjançant cirurgia d'allargament del múscul afectat.

Comparteix