• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Torticoli en la infància

20/12/2016

La torticoli consisteix en una posició anòmala del cap, amb inclinació de la mateixa cap a un costat i rotació del coll cap al costat contrari. Aquesta postura sol acompanyar-se de rigidesa, juntament amb dificultat o impossibilitat per recol·locar el cap en la seva posició normal. En alguns casos s'acompanya de dolor.

És important tenir en compte que la torticoli no és una malaltia, sinó una manifestació comuna a diverses malalties i trastorns. Per tant, si un nen presenta torticoli sempre s'ha de buscar la seva causa.

Pot presentar-se a qualsevol edat, fins i tot en nadons. En aquest grup d'edat la seva forma més freqüent és la torticoli muscular congènita. És una torticoli de causa muscular que es produeix en nounats en què algun múscul del coll ha patit algun dany abans o durant el part. Com a conseqüència del procés inflamatori i de la cicatrització posterior, el múscul queda escurçat, el que produeix la desviació i dificulta que el nadó giri el cap en sentit contrari.

Si considerem la resta d'edats, la més freqüent és la de causa muscular reactiva o postural. És aquella que es produeix com a conseqüència d'una postura anòmala, en aquest cas sol aparèixer amb més freqüència al matí en aixecar-se, o per un moviment brusc del cap, amb aparició del dolor de manera brusca. En aquests casos el tractament és simptomàtic, amb antiinflamatoris com l'ibuprofèn per alleujar el dolor, calor local sec i suau, repòs esportiu i, en alguns casos, collaret cervical i relaxants musculars.

Si bé és poc freqüent, en alguns casos la torticoli pot ser deguda a malalties greus. Les més importants són les infeccions de l'àrea del coll i les produïdes per tumors de la part posterior del cervell i de la medul·la espinal.

En el cas de les infeccions, la majoria són complicacions de processos infecciosos com les faringoamigdalitis i les otitis mitjanes agudes. En aquests casos, la febre, el mal estat general del nen, el dolor amb la deglució, el dolor intens a la gola i la presència de soroll en respirar són els principals signes d'alerta.

En els tumors cerebrals, la torticoli aïllada, sense cap altre símptoma, és una forma de presentació poc freqüent, ja que se sol produir associada a símptomes com el mal de cap, els vòmits, vertigen, visió doble...

Finalment, hi ha un tipus de torticoli provocada per alguns medicaments. Es tracta d'un efecte secundari de fàrmacs que s'utilitzen per al tractament dels vòmits (metroclopramida, de nom comercial Primperan®), antihistamínics, fàrmacs per al tractament de les convulsions i de la psicosi. En aquests casos, la causa de la torticoli és una distonia, un augment brusc del to muscular d'un grup muscular concret o de diversos grups musculars. Quan afecta els músculs del coll produeix una torticoli, però també pot afectar altres grups musculars i produir ganyotes facials, dificultat per parlar i moviments anormals dels ulls en forma circular (crisis oculogires).

Etapa: 

Comparteix