Tipus de tos en nens i quan consultar el pediatre

28/06/2022

La tos és el principal mecanisme de defensa per eliminar de la via aèria la mucositat i altres substàncies. Cada dia, de mitjana, un nen pot realitzar entre 10 i 30 episodis de tos i la seva absència podria portar a situacions de risc per la manca de capacitat de defensa. 
Hi ha, però, diverses circumstàncies que fan que aquesta tos augmenti. La causa més habitual són els quadres catarrals de vies altes, que no s’associen a gravetat. Els nens i nenes pateixen cada any entre 8 i 10 quadres catarrals, concentrats especialment en els mesos de fred. Si tenim en compte que la tos en cada un d’aquests processos es pot allargar durant unes 2 setmanes, la presència de tos en els mesos de fred pot ser gairebé contínua. Malgrat això, hi ha ocasions en què la tos sí es pot relacionar amb situacions que requereixen d’atenció mèdica.

Tipus de tos

Tos seca

Tos que no mobilitza mucositat, s’origina per inflamació de la via aèria. La major part d’ocasions que apareix aquesta tos està associada a refredats. Tot i això, també es pot associar a altres situacions:

  • Asma: Es sol associar a dificultat per respirar i sorolls com xiulets.
  • Ennuegaments: Habitualment es caracteritza per iniciar-se de forma sobtada i mentre s’està menjant.
  • Tos psicògena (nerviosa): No Habitualment es caracteritza per iniciar-se de forma sobtada i mentre s’està menjant.

Tos “de gos”

Tipus de tos seca que és produïda per inflamació de la laringe o la tràquea, habitualment a conseqüència d’una infecció. 
En diverses ocasions pot iniciar-se de forma sobtada a mitja nit. Molt sovint s’associa a afonia i a un soroll característic a l’agafar l’aire (estridor).

Tos amb sibilàncess (xiulets)

 Tipus de tos, habitualment seca, que indica inflamació de la via aèria inferior, a nivell dels pulmons. És característica d’infeccions com les bronquitis i dels pacients asmàtics. En aquest cas és habitual que la tos empitjori amb l’activitat física, al riure o plorar i per la nit. També pot produir-se tos amb sibilàncies en els casos de presència d’un cos estrany que obstrueixi la via aèria. Aquest cas és més habitual en nens petits i s’inicia després de menjar (molt habitualment fruits secs) o de posar-se a la boca joguines amb peces petites.

Tos nocturna

Hi ha diverses causes de tos que empitjoren a la nit. La mucositat nasal dels refredats pot baixar a la gola al llarg de la nit i provocar tos. Per un mecanisme similar, els pacients amb congestió nasal per rinitis al·lèrgica poden tossir més durant la nit, sobretot a l’estirar-se o ja al moment de llevar-se. 

La tos en els pacients asmàtics també sol empitjorar a la nit, podent provocar que el nen es desperti diverses vegades al llarg de la nit.

Tos productiva

És la tos que ajudar a eliminar la mucositat i apareix habitualment en context dels refredats resfredats. És una tos necessària per expulsar la mucositat de la via aèria i ajuda a la curació del procés respiratori. En cas, però, d’allargar-se en el temps amb duracions que superin les 2-3 setmanes aproximadament, sí cal consultar al pediatre per estudiar aquesta tos.

Tractament de la tos

La tos és un mecanisme de defensa del cos i habitualment no s'ha de tractar.

Eliminar la tos en situacions de tos productiva podria arribar a suposar una situació de perill per l’organisme. Medicaments com els mucolítics i antitussígens no han demostrat ser útils i poden arribar a ser contraproduents. Únicament s’indica tractar la tos en algunes ocasions per solucionar la causa que genera la tos, com els broncodilatadors en els pacients asmàtics. 
Malgrat això, sí és important portar a terme algunes mesures com mantenir una correcta hidratació i realitzar rentats nasals durant els processos catarrals. És important també evitar l’exposició a factors que poden inflamar les vies aèries, molt especialment el tabac.

Quan cal consultar al pediatre per la tos?

Malgrat la tos habitualment no es relacioni amb processos de gravetat, hi ha ocasions en què sí cal consultar al pediatre:
  • Tos que s’associa a dificultat respiratòria
  • Tos que s’associa a sorolls respiratoris com xiulets o estridor (soroll a l’agafar l’aire).
  • Sospita d’aspiració de cos estrany.
  • Tos amb febre perllongada (més de 3 dies).
  • Tos productiva de més de 2-3 setmanes de durada.
  • Tos amb canvis de color (llavis o cara de color blavós).
Jordi Costa Colomer

Jordi Costa Colomer

Pediatre especialista en pneumologia infantil. Pneumología pediàtrica