El tètanus, una malaltia fàcilment evitable amb la vacunació

09/04/2015

El tètanus és una malaltia greu, sovint mortal, però molt poc freqüent en els països desenvolupats.

En aquests països, els nadons es vacunen sistemàticament contra el tètanus a partir dels 2 mesos d'edat. Però en els països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, on no hi ha programes sistemàtics de vacunació ni de prevenció del tètanus, aquesta malaltia és molt més freqüent. De totes maneres, no es tracta d'una malaltia que es pugui contagiar d'una persona a una altra.   

Què és el tètanus?

El tètanus és una malaltia causada pel bacteri Clostridium tetani que sol viure a la terra i que produeix una neurotoxina nociva per a l'home.

Quan una persona no vacunada contra el tètanus es fa una ferida i entra en contacte amb la toxina, aquesta entra en el seu organisme i arriba fins al cervell o la medul·la espinal a través de les vies nervioses.

La toxina del tètanus interfereix en l'activitat normal dels nervis motors, que són els encarregats d'enviar missatges als músculs.

Signes i símptomes del tètanus

Els símptomes del tètanus solen aparèixer entre els 3 i els 14 dies després d'haver contret la infecció.

El tètanus sol començar amb espasmes musculars a mandíbula i cara, acompanyats de dificultats per empassar i de rigidesa o dolor en els músculs de coll, espatlles i/o esquena. Els espasmes poden ser molt intensos i estendre's ràpidament als músculs d'abdomen, part superior de braços i cuixes.

Les ferides punxants i/o profundes, així com les ferides brutes o que tinguin mal aspecte són les que solen desencadenar el tètanus. De totes maneres, les ferides de mida reduïda, les mossegades d'animal, les cremades, les congelacions i les injeccions administrades sense seguir mesures higièniques també poden fer que les persones desenvolupin aquesta malaltia.                        

Prevenció

La millor manera de prevenir el tètanus consisteix a portar al dia el calendari de vacunacions antitetàniques.

La antitetànica és una vacuna inactivada (conté la toxina però no causa toxicitat) per tal d'estimular la producció d'anticossos contra ella.

La vacuna del tètanus forma part de vacunes combinades que inclouen altres components, de manera que no està comercialitzada com a vacuna individual per separat.

Forma part de la vacuna hexavalent i la pentavalent que s'administren en el primer i segon anys de vida, amb pautes de 2, 4, 6 i 15-18 mesos, i també s'inclou en el preparat trivalent dels 4-6 anys (Tdpa/DTPa). Així mateix, està incorporada a la vacuna de reforç dels adolescents, juntament amb el component de diftèria i en ocasions també amb el de la tos ferina (Td/Tdpa).

Si un nen es fa una ferida punxant o un tall profund i brut i han transcorregut més de 5 anys des que va rebre la seva última vacuna antitetànica, haurà d'anar al metge perquè és possible que necessiti una dosi de reforç. Les ferides punxants, profundes i/o brutes han de ser avaluades per un metge perquè és més fàcil que s'infectin i perquè el metge sabrà si convé o no rebre una dosi de reforç.

També ajuda a prevenir el tètanus el fet de protegir-se les plantes dels peus portant calçat de soles gruixudes, en lloc de caminar descalç a l'aire lliure.

El tètanus neonatal es pot prevenir assegurant-se portar al dia el calendari de vacunacions abans de donar a llum i que el part tingui lloc en unes condicions higièniques i sanitàries adequades.             

Tractament del tètanus

Quan una infecció per tètanus es diagnostica i es tracta en les etapes inicials, és possible que el nen afectat es recuperi, però el període de recuperació se sol allargar a un mínim de quatre a sis setmanes.

Les persones que desenvolupen la malaltia del tètanus han de rebre tractament en un hospital, generalment en la unitat de cures intensives (UCI). Se'ls administren grans dosis d'antibiòtics per matar el bacteri del tètanus, així com antitoxines tetàniques (un medicament que neutralitza la toxina del tètanus). És possible que també sigui necessari administrar altres medicaments per controlar els espasmes musculars.                                  

Accés als documents originals:

Tétanos. Kidshealth. [Data de consulta: 21/03/2015]

Vacuna Tétanos. Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria. [Data de consulta: 05/04/2015]

Tema: