Si el teu fill ha estat malalt, quan hauria de tornar a l'escola?

22/11/2013

En aquests mesos de fred en què els nens es posen malalts més sovint, molts pares es pregunten quin és el moment oportú perquè els fills es reincorporen a l’escola. Consulta les recomanacions dels experts.

És freqüent que els pares no sàpiguen amb exactitud quan és recomanable i segur que el fill es reincorpori a classe si ha patit alguna malaltia que l'ha obligat a fer repòs a casa. El temps que el petit haurà de passar sense anar a l'escola, per evitar el risc de contagiar als companys, dependrà del tipus d'afecció que tingui.

Cal tenir en compte que les malalties infeccioses, que es transmeten d'una persona a una altra amb facilitat, són molt comuns en els nens. Algunes d'elles no suposen més preocupació: per exemple, quan els petits pateixen algun tipus d'infecció respiratòria lleu, com pot ser un simple refredat, no cal que es quedin a casa, i poden anar a l'escola amb total normalitat. Aquest tipus d'infeccions es transmeten abans que hagin aparegut símptomes visibles i el risc de contagi pot minimitzar-se seguint aquestes recomanacions.

S'aconsella que un nen no vagi a l'escola quan així pot reduir les probabilitats de transmetre la malaltia a altres companys i evitar, d'aquesta manera, que apareguin casos similars.
 
Seguint aquesta línia, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat uns criteris que indiquen els casos en què s'aconsella que el nen no assisteixi a l'escola, amb l'objectiu d'eliminar el risc de transmissió: 
  • Febre: el nen no hauria de tornar a classe fins haver passat, almenys, 24 hores sense febre i pugui portar una activitat general normal.
  • Grip: el petit podrà tornar al col·legi 24 hores després que el símptoma de la febre hagi desaparegut.
  • Faringitis: podrà anar a l'escola a les 24 hores de començar el tractament antibiòtic, sempre que no tingui febre.
  • Diarrea: és aconsellable que el petit torni a l'escola 48 hores després que s'hagin normalitzat les deposicions.
  • Exantema cutani: dependrà del tipus d'exantema. Per exemple, si es tracta d'una escarlatina, n'hi haurà prou que passin 24 hores després d'iniciar el tractament, mentre que si és una varicel·la, caldrà esperar que totes les ferides s'hagin assecat i tinguin crosta.
  • Conjuntivitis: el nen pot tornar a l'escola a les 24 hores de començar el tractament.
  • Aftes de la boca: fins que les ferides s'hagin assecat i tinguin crosta, és recomanable que el petit es quedi a casa.
  • Mol•lusc contagiós: poden anar a l'escola amb normalitat.

Referència bibliogràfica:

Quan puc portar el fill a l’escola si ha estat malalt? Pediatria dels Pirineus, 2013 [accés: 17 de gener de 2018].