• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Si el meu fill té un buf, significa que té una malaltia cardíaca?

18/02/2014

Què és un buf al cor? 

Un buf és un soroll que fa la sang quan passa pel cor o pels vasos sanguinis que entren i en surten d'ell. 

El metge ho detecta quan ausculta el cor amb el fonendoscopi. Són molt freqüents en nens, sobretot en els més petits, perquè la paret del pit en ells és més fina i això permet escoltar millor els sorolls cardíacs. 

Solen ser més evidents, i per tant més fàcils d'escoltar, en situacions de malaltia (febre, vòmits, tos intensa ...). Per això, és freqüent que un nen a qui en cap revisió de salut en el seu centre d'atenció primària se li ha detectat, en una visita d'urgències per febre, per exemple, el metge que l'atén li comenti que se li escolta un buf .

Si el meu pediatre em diu que el meu fill té un buf vol dir que té una malaltia del cor? 

No De fet, en més del 99% dels nens que presenten un buf, aquest no és degut a cap malaltia ni malformació del cor (cardiopatia congènita). 

En aquests casos, per indicar la seva benignitat, s'anomena buf innocent.

Si al meu fill li diagnostiquen un buf, sempre ho ha de valorar un cardiòleg pediàtric? 

No. En la majoria de les ocasions les característiques del buf a l'auscultació (el tipus de so, la seva intensitat i localització, si canvia amb la postura del nen...) suggereixen que es tracta d'un buf innocent. 

En el cas de nens menors d'un any o que, per les característiques del buf, el seu pediatre sospiti la presència d'alguna malaltia del cor, és possible que derivi el seu fill perquè el valori un cardiòleg pediàtric i se li realitzi una ecocardiografia.

Els nens amb bufs innocents necessiten un seguiment per un cardiòleg pediàtric? 

No. Un buf innocent no indica que el nen tingui cap malaltia del cor

Per tant, ha de fer una vida normal, sense limitació de la seva activitat física i seguir els controls de salut habituals en el seu centre d'atenció primària.

Article realitzat per:
 
Fredy H. Prada Martínez
Cap de Servei de Cardiologia Pediàtrica 
 
Mario Sanz Cuesta
Metde adjunt. Servei de Pediatria

Comparteix