Les seqüeles de la pandèmia: nens més enfadats, tristos i porucs

13/06/2022

La pandèmia i les restriccions han deixat unes seqüeles en els infants que tot just comencem a identificar. 

Aprofitant el Dia del Nen i de la Nena, un moment en que es recorda que els més petits necessiten créixer amb el joc, la lectura i activitats que fomenten la seva creativitat, es va dur a terme la presentació d’un estudi que evidenciava com la pandèmia havia afectat la salut mental dels nens i nenes del conjunt de l’Estat.

L’estudi, dut a terme per la Guia de AIJU, l'Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci, sobre "Salut mental a la infància", ha posat de manifest que entre el 30 i el 45% dels nens i nenes espanyols han vist afectada la seva salut mental amb motiu de la pandèmia. El confinament, la incertesa i la por que es va viure, ha generat en ells un important increment de l'ansietat, l'avorriment i el pessimisme . Com a conseqüència, estan més tristos i s'enfaden més.

Infants més tristos, enfadats i porucs

L'informe mostra que l’estat d'ànim i les emocions dels infants després de la pandèmia, han augmentat fins a un 40% les emocions desagradables o negatives. Com a conseqüència, els nens i nenes estan més tristos (augment del 31%) i més enfadats (un increment del 57%). Pel que fa a les pors, augmenten els casos de por de contagiar algú (48%), por de contagiar-se de qualsevol malaltia (48%), por de ser hospitalitzat (33%) i més consciència de la mort (35%).
Els hàbits de son també s'han vist alterats, empitjorant per a més d'un 20% dels casos: un 22% han disminuït les hores de son, el 29% tenen problemes per adormir-se o es desperten de nit i un 22% mostra més cansament al llarg del dia. En relació a l'estat físic, els mals de cap i d’estómac han empitjorat en un 20% , a més de detectar-se més problemes de pell a mans i cara, derivats de l'ús de gels hidroalcohòlics i màscares, respectivament.

Vacuna emocional

A causa de l'etapa "bombolla" en què els infants han interaccionat amb un cercle tancat, fins a un 33% ha vist empitjorada la seva capacitat per relacionar-se amb les persones i un 40% ha disminuït la seva capacitat per controlar les seves pròpies emocions. Tot i això, aquest període de més introspecció ha fet possible que augmentin la seva capacitat per entendre emocions i sentiments (39%) i per superar reptes i obstacles (30%). En aquest sentit, la psicòloga Silvia Álava creu que és fonamental "ensenyar als infants a reconèixer les emocions perquè entenguin què senten i sàpiguen identificar-les i regular-les. D’aquesta manera estem invertint en una “vacuna emocional” que els dota de les eines necessàries per gestionar les situacions més complicades". I afegeix: “És el moment de canviar el focus per donar valor al llenguatge emocional, i per això el joc és molt important”.

L’ importància del joc a la natura

Els infants han vist reduït dràsticament el temps que passen amb altres menors (70%), tot i que ha augmentat la comunicació a través de dispositius tecnològics (47%). Igualment, s'han reduït les activitats extraescolars i de lleure i fins a un 27% dels menors manifesta el desig d'evitar situacions amb molta gent. Com a conseqüència, ha augmentat el joc en solitari (46%), jocs tecnològics (62%) i activitats creatives (51%). "El joc a la natura s'hauria de prescriure per a la millora de la nostra salut mental, de la nostra condició física i de les nostres capacitats empàtiques", explica  Imma Marín, consultora pedagògica i membre de la Mesa d'Experts. 

L’escola, un espai de trobada 

D'altra banda, l'escola s'ha convertit en el lloc de trobada amb amics, i s'ha incrementat el valor que aquest espai té per als infants. Tot i així, la capacitat de concentració i atenció ha disminuït en un 31%. "Arran de la pandèmia hem observat un impacte negatiu en cursos d'infantil i primària, i s'ha produït un desenvolupament del llenguatge més immadur i reduït, relacionat amb l'aprenentatge de la lectoescriptura", comenta la professora Sagrario Peña. "Tot això demostra la importància de l'aprenentatge social i el treball col·laboratiu".

 

Accés a les fonts de consulta: