• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

La seguretat viària als llocs freqüentats per nens

23/04/2013

Per prevenir accidents, és imprescindible que els entorns escolars s'adaptin tenint en compte la seguretat dels més petits.
Lamentablement, els accidents de trànsit prop dels centres educatius succeeixen encara avui dia. És per això que cal tenir en compte la importància de la seguretat viària als entorns escolars, per evitar posar en perill als nens.

Associació Nacional de Seguretat infantil reivindica la importància de que els entorns escolars s’adaptin i s’adeqüin a la seguretat dels més petits. És important, recorden, que es realitzi una auditoria viària perquè un expert detecti les deficiències de la zona, i indiqui les solucions per garantir la protecció dels menors.

Els pares i familiars han de tenir en compte que inculcar una bona educació viària als petits és indispensable. Els adults sempre han de donar un bon exemple com a vianants i conductors. Alhora, mai han de descuidar el control i la vigilància dels nens als entorns vials per prevenir ensurts i accidents. Així, la responsabilitat és totalment compartida entre els pares i els encarregats de l’ordenació viària.

Per la seva banda, els responsables de l’ordenació viària s’encarreguen d’adaptar l’entorn escolar, tenint en compte diferents aspectes:

 • Via de circulació: seria ideal que les vies properes al centre escolar fossin per a vianants o vies de 30 km/h i d’un sol sentit, reduint així el trànsit a la zona i el risc d’accident.
 • Senyalització: la via ha d’estar senyalitzada perquè els conductors sàpiguen que es tracta d’una zona pròxima a un centre escolar i, per tant, guardin més precaució.
 • Semàfors: és recomanable que, en els entorns escolars, hi hagi semàfors de regulació en temps variable, és a dir, que afavoreixin el pas i la circulació dels vianants en els moments en què hi hagi aglomeracions (entrades i sortides de l’escola).
 • Reductors de velocitat: situats abans dels passos de vianants per reduir la velocitat dels automòbils.
 • Passos de vianants: a ser possible, que se situïn a prop de l’accés al centre escolar.
 • Voreres i calçada: la seva amplada i estat de conservació són importants per evitar caigudes i facilitar la mobilitat.
 • Mobiliari urbà: no ha d’obstaculitzar el pas ni la visibilitat de vianants i conductors.
 • Estacionament: les zones pròximes a centres de la primera infància haurien de comptar amb aparcaments amb limitació horària que disposin de l’espai suficient perquè els pares puguin acomodar els nens en els dispositius de retenció infantil.
 • Tanques de protecció i canalització de persones: el perímetre de les escoles hauria d’estar tancat per evitar que els nens tinguin accés a les zones de circulació d’automòbils.
 • Transport públic i/o escolar: ha de comptar amb els sistemes de retenció infantil adequats per als menors que vagin de passatgers i disposar d’una zona d’aparcament amb visibilitat. El conductor ha de conèixer el procediment en cas d’accident i mai no realitzar maniobres quan hi hagi menors prop del vehicle.

Referència bibliogràfica

La seguridad vial en los entornos escolares: Una responsabilidad compartida. Asociación Nacional de Seguridad Infantil , 2012 [accés: 19 abril 2013]. Disponible a: http://www.seguridadinfantil.org/2012...

Comparteix