• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Per què ronquen alguns nens i com influeix en la seva salut

06/09/2018

Què és el ronc?

El ronc és el so greu que produeix la vibració del paladar tou a la gola quan hi ha una obstrucció a la via aèria superior durant el son.

És essencial tenir en compte que el ronc és únicament un símptoma. És a dir, és una manifestació que pot produir-se per múltiples causes, i per tant és imprescindible la valoració del pediatre per discernir el seu origen.

La majoria de situacions en què un nen ronca ho fa de forma transitòria, en el context d'una infecció respiratòria superior, amb tos i augment de mucositat. Si aquest és el cas, el ronc no suposa un problema de salut i ha d'intentar alleujar-se elevant lleugerament el tronc i el cap durant la nit, amb rentats nasals amb solució fisiològica i en alguns casos amb medicaments mucolítics i descongestionants.

Altres nens, però, ronquen sempre, estiguin o no refredats, i fins i tot poden fer pauses de respiració durant el son, conegudes com apnees.

Quines són les causes del ronc crònic?

Així com en adults les causes més freqüents són l'obesitat i el tabaquisme, en nens el seu origen més freqüent és la hipertròfia adenoamigdalar. És a dir, quan les amígdales, les adenoides ("vegetacions") o ambdues són de grans dimensions i oclouen el pas de l'aire a la faringe del nen. En aquests casos, a més del ronc, els nens poden presentar dificultat respiratòria nasal, baveig continu, veu nasal, dificultats per empassar, retard del llenguatge (per sordesa a causa de l’acumulació de moc a les orelles) o alteracions de la forma del paladar i de les dents.

No és una causa tan freqüent com en adults, però cal tenir en compte que en les últimes dècades l'obesitat infantil està adquirint cada vegada més protagonisme com a causa d'aquesta síndrome.

Si bé aquestes dues causes són molt freqüents i fàcilment identificables en nens, és molt important realitzar una història clínica i una exploració detallada per identificar altres causes possibles, com ara rinitis al·lèrgica o cossos estranys allotjats al nas.

Quines són les conseqüències del ronc en la salut?

Si bé no es presenta en tots els nens que ronquen, l'obstrucció de les vies respiratòries pot produir pauses (apnees) i respiracions més superficials (hipopnees) durant el son.

Aquesta situació condueix a micro despertars al llarg de tota la nit, amb absència d'un son reparador, el que té repercussions negatives des del punt de vista cardiovascular (hipertensió arterial, hipertensió pulmonar) i del desenvolupament físic (retard del creixement) i neurològic (hiperexcitabilitat i hiperactivitat diürnes, dèficit d'atenció) i es coneix com a síndrome d'apnees-hipopnees del son.

Accés a les fonts de consulta:

Documento de consenso del síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño en niños. Archivos de Bronconeumología. 2011;47(5). [Data de consulta: 27/06/2018]

Vila Asensi JR, Martínez Carrasco C, Pérez Pérez G, et al. Guía de diagnóstico y tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas del sueño en el niño. AnPediatr (Barc). 2006;65(4):364-76. [Data de consulta: 27/06/2018]

Comparteix