• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

La revisió mèdica inicial del nen nascut en un altre país

08/05/2014

Quan un pediatre examina per primera vegada a un nen immigrant (per exemple el que arriba amb la seva família d'un altre país o perquè ha estat adoptat) hi ha molts factors que ha de tenir en compte, més enllà dels que estableix el seu protocol habitual.

Si procedeix de països amb menys recursos, hi ha la possibilitat que hi hagi estat exposat a situacions de risc, com la manca de control en l'embaràs i part o l'absència de mesures de diagnòstic precoç i cribratge d'algunes malalties. A més, l'accés a les mesures de salut pot haver estat més difícil, a més d'estar més exposats a malalties infeccioses per les condicions mediambientals.

Tal com indica la Dra. Victòria Fumadó, pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu, els nens procedents d'altres països o nens nascuts en el nou país però fills de pares immigrants, que visiten els familiars al país d'origen, presenten alguns riscos sobreafegits, com estar exposats a agents infecciosos contra els que no tenen immunitat adquirida o no rebre les immunitzacions necessàries per al viatge, per no considerar els pares el risc.

Un 15% dels immigrants són nens, i per això és fonamental per al pediatre conèixer quines són les patologies més freqüents de la zona, les pautes de correcció de calendaris de vacunes o els consells útils per als nens viatgers. Determinar el país de procedència, i esbrinar si el nen té antecedents (o els familiars) és determinant perquè l'examen mèdic sigui complet.

En l'exploració física del nen immigrant, té especial rellevància la valoració del creixement i la de l'estat nutricional. La desnutrició es pot produir sota dues formes clíniques ben diferenciades, la forma aguda i la forma crònica. 

  • La forma aguda es desenvolupa més ràpidament i es deu a una causa molt precisa de manca d'ingesta (per desastre natural o per malaltia ), i necessita intervenció urgent.
  • En la forma crònica, la instauració és més lenta i hi ha un retard de creixement i les intervencions han de ser més a llarg termini. Així, la relació entre pes i talla mostrarà la desnutrició aguda, mentre que l'altura en funció de l'edat mostrarà si el nen pateix desnutrició crònica.

En valorar el desenvolupament psicomotor, cal tenir en compte les variables socioculturals.

D'altra banda, hi ha dades que indiquen que els nens adoptats que han estat en orfenats tenen un desenvolupament psicomotor que correspon a edats inferiors, però es tracta d'un retard reversible, amb l'afecte i l'estimulació adequades.

No obstant això, no cal infravalorar aquestes troballes i és primordial la mesura del perímetre cranial en tots aquests nens. La troballa d' microcefàlia obliga a l'estudi de títols d'anticossos per rubèola, toxoplasmosi, citomegalovirus i sífilis, així com valorar l'exposició a tòxics durant l'embaràs.

L'exploració respiratòria també és determinant en l'examen del nen immigrant. La tuberculosi és la malaltia respiratòria més freqüent en el nen immigrant, ja que és de fàcil contagi casual, que en les últimes dècades ha augmentat associada al VIH. En aquests casos es procedirà a realitzar la prova de tuberculina (derivat proteic purificat, PPD), de forma sistemàtica. Els nens amb PPD positiu han de ser examinats minuciosament a la recerca de la malaltia activa. Les formes extrapulmonars i disseminades són molt freqüents en els nens immigrants. Cal assenyalar que la detecció d'un cas de tuberculosi en un nen immigrant obliga a l'estudi dels familiars per conèixer la font de contagi i la infecció en altres convivents.

L'examen del petit hauria d'incloure també una exploració abdominal, amb el propòsit de trobar símptomes d'altres trastorns greus, com l'hepatitis viral, malària o simptomatologia digestiva diversa (diarrea en la majoria de casos).

També cal una anàlisi de sang exhaustiva, per detectar anèmies o altres dèficits a la sang d'algun element imprescindible per a la bona salut del petit.

Referència bibliogràfica:

Fumadó, V. Valoración inicial del niño inmigrante. Pediatría Integral. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y atención primaria. 2013; XVII (10): 713-721

Comparteix