Resol els principals dubtes sobre el brot del nou coronavirus (COVID-19)

28/02/2020
Els coronavirus són una família de virus alguns dels quals poden causar malalties tant a animals com a humans, com el refredat comú o la SARS (síndrome respiratòria aguda severa).

Les últimes setmanes els mitjans de tot el món han estat informant sobre l'alerta d'un nou coronavirus, el SARS-CoV-2, originat a la ciutat de Wuhan (Xina) el qual ha causat un nombre creixent d'infectats i de morts.

En aquest article expliquem què és la SARS-CoV-2, i la infecció COVID-19, els seus símptomes, pronòstic i mesures preventives. Així mateix, et recomanem consultar fonts oficials com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per seguir de prop qualsevol actualització sobre el coronaviurs i també et recomanem llegir l'apartat de Preguntes freqüents sobre els nous coronavirus per a informació més detallada.

Amés, et recomanem llegir l'article Com parlar sobre el coronavirus als infants? en el qual trobaràs pautes i consells per respondre els dubtes i inquietuds dels nens.

Antecedents del coronavirus

El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut i Sanitat de Wuhan (província de Hubei, Xina) va informar sobre l'existència de 27 casos de pneumònia d'etiologia desconeguda amb inici de símptomes el 8 de desembre, incloent set casos greus, amb exposició comuna a un mercat de marisc, peix i animals vius a la ciutat de Wuhan, sense identificar la font del brot.

El mercat va ser tancat el dia 1 de gener de 2020 i el 7 d'aquell mateix mes les autoritats xineses van identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat en un primer moment "nou coronavirus", 2019-nCoV. Actualment se'l coneix com SARS-CoV-2 per la seva semblança amb el coronavirus de la SARS. El 30 de gener l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 a la Xina com Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional.

A data 17 de febrer s'havien diagnosticat més de 70.000 casos a la Xina, sent la província xinesa de Hubei on es concentren la majoria d'ells (20.000), notificant-se més de 300 casos fora de la Xina, tots relacionats amb casos importats d'aquest país .

La mortalitat entre els casos confirmats ha oscil·lat entre el 2 i 3%, encara que les dades s'han d'interpretar amb cautela a causa de la rapidesa amb la que evoluciona l'epidèmia.

La distribució per grups d'edat reflecteix una escassa incidència entre la població infantil, amb un quadre clínic més lleu. Segons les sèries hospitalàries publicades fins al moment, una alta proporció dels pacients ingressats i gairebé tots els morts presentaven altres patologies.

El 31 de gener es va confirmar a La Gomera (Canàries) un cas d'infecció per COVID-19 en un ciutadà alemany, contacte estret d'un altre cas confirmat a Alemanya, i el 9 de febrer un nou positiu a Mallorca, ciutadà britànic, contacte d'un cas a França. Tots dos adults i amb quadres lleus. En les últimes setmanes han augmentat els casos a Corea de Sud, Japó, Iran, Singapur, i finalment al nord d'Itàlia, considerant aquests territoris, zones de transmissió comunitària.

En la situació actual, el risc de detectar un cas importat al nostre país es considera moderat. 

Causes i epidemiologia

La principal font d'infecció són els pacients infectats per COVID-19. La transmissió en període d'incubació per persones asimptomàtiques és a través de les gotes respiratòries quan els pacients tussen, parlen o esternuden. El contacte proper també és una font de transmissió, per exemple, a través del contacte amb la boca, nas o conjuntiva ocular a través de la mà contaminada.

El període d'incubació, és a dir el temps que transcorre des que una persona s'infecta pel virus fins que presenta símptomes, oscil·la en general entre els 4 i els 7 dies, en el 95% de les ocasions és menor a 12,5 dies. Els límits extrems s'han establert entre 2 i 14 dies després del contagi.

La transmissió vertical (transmissió d'una infecció o una altra malaltia de la mare al seu fill abans, durant o després del part) no està documentada però s'ha detectat un nadó d'una mare infectada que ha estat positiu per al virus a les 30 hores de vida. Es desconeix la possible transmissió a través de la llet materna.

Els casos pediàtrics documentats són menys freqüents que en adults i de caràcter més lleu, encara que tot l'espectre de gravetat sembla possible. No s'han descrit morts en infnats. S'han descrit quadres d'agrupació familiar de casos, destacant entre ells el de dos nens, un de lleu i un altre asimptomàtic, amb alteracions radiològiques.

Quins són els símptomes del COVID-19?

La infecció COVID-19 pot presentar-se amb una malaltia lleu, moderada o greu incloent pneumònia severa, síndrome de destret respiratori agut (SDRA), sèpsia i xoc sèptic.

Els símptomes inicials són similars als de la grip: hi pot haver febre, tos, esternuts, mal de coll i dolor articular. En alguns casos pot presentar-se pneumònia i dificultat respiratòria que pot produir la mort. Les persones d'edat avançada i les persones amb afeccions comòrbides (com diabetis o cardiopaties) semblen córrer un major risc de caure greument malaltes pel virus.

Els casos pediàtrics publicats són, fins ara, escassos i sembla que més lleus. El període d'incubació es troba entre 2-14 dies (mitjana 3-7 dies). La recuperació s'ha produït en tots els casos entre 1-2 setmanes. No s'han documentat morts fins a dia d'avui.

Quin és el tractament del coronavirus? 

Fins a dia d'avui no hi ha encara cap medicament específicament recomanat per prevenir o tractar la infecció per COVID-19. En ser una infecció vírica, els antibiòtics no tenen cap efecte contra els virus, només tenen efecte contra les infeccions bacterianes i s'administraran en cas de sobreinfecció bacteriana.

Aquelles persones infectades actualment reben cures per alleujar i tractar els símptomes, i en aquells casos més greus reben una atenció de suport optimitzada. S'estan investigant alguns tractaments concrets que seran provats en assaigs clínics.

Qui té risc de contagiar-se pel coronavirus?

Tenen més risc d'infecció aquelles persones que visquin o viatgin a zones on hi hagi transmissió comunitària del coronavirus. Actualment la Xina concentra les zones amb major exposició al virus, on s'han notificat la gran majoria dels casos de persones infectades, però semblen començar a controlar la transmissió. Altres països, com Corea de Sud, Japó, Iran, Singapur i el Nord d'Itàlia es consideren àrees de transmissió comunitària. Les persones amb més risc d'infectar-se són aquelles que hagin tornat recentment d'aquests països, o que hagin estat en contacte estret amb aquests viatgers, com familiars, companys de treball, etc.

Els professionals de la salut que atenen pacients infectats també corren més risc.

Es pot prevenir el coronavirus?

Hi ha unes mesures de protecció bàsiques contra el nou coronaviurs:
  • Rentar-se les mans amb freqüència amb un desinfectant de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó.
  • Les persones amb infecció respiratòria aguda d'àrees potencialment afectades han d'adoptar mesures d'higiene respiratòria: en tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador, que s'haurà de tirar ràpidament.
  • Mantenir com a mínim un metre de distància amb aquelles persones que tussen, esternudin o tinguin febre.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. Amb les mans toquem moltes superfícies que poden estar contaminades i en tocar-nos el nas, la boca o els ulls podem transmetre'ns el virus.
  • Demanar atenció mèdica en cas de febre, tos i dificultat per respirar en cas d'haver viatjat a una àrea endèmica o haver estat en contacte amb alguna persona amb símptomes considerada com a cas.
  • En cas de tenir símptomes respiratoris lleus i cap antecedent de viatge des de/cap a la Xina: seguir una higiene respiratòria i de mans bàsica i quedar-se a casa fins recuperar-se.
  • Adoptar mesures generals d'higiene si s'han de visitar mercats d'animals vius, mercats de productes frescos o mercats de productes animals.
  • Evitar el consum de productes animals crus o poc cuinats.
En qualsevol cas, aquelles persones que hagin viatjat recentment als països esmentats, o hagin estat en contacte amb persones provinents d'àrees potencialment contaminades i que presentin símptomes com ara febre, tos i dificultat per respirar, hauran de buscar atenció mèdica ràpidament per reduir el risc de desenvolupar una infecció més greu. 
 
 
Dra. Vicky Fumadó. Unitat de Malalties Infeccioses i Importades de l'Hospital Sant Joan de Déu

Vicky Fumadó Pérez

Pediatra. Unitat de Malalties Infeccioses i Importades.