Recomanacions per a pares sobre fàrmacs d’ús freqüent a domicili

22/04/2022

Tot i que sempre és recomanable comprar els fàrmacs en funció del que indiqui el pediatre, n'hi ha uns quants que hem de tenir a casa per tractar els símptomes més comuns dels nens i nenes.

Tot seguit, repassarem alguns dels símptomes més comuns i els fàrmacs que podem tenir a casa per tractar-los, sense necessitat de consultar prèviament amb el pediatre.

Febre

Considerem febre si la temperatura axil·lar és superior a 38ºC. Abans de posar el termòmetre cal desabrigar el nen i assegurar un ambient sense gaire calor ni fred. Encara que la temperatura sigui superior a 38ºC, no caldrà sempre administrar antitèrmics. En general, si el teu fill/a té un bon estat general i no té un problema o malaltia que justifiqui baixar ràpid la temperatura (com propensió a convulsions febrils) no caldrà administrar antitèrmic.

Pel que fa als fàrmacs antitèrmics, en general recomanem no alternar els fàrmacs. Els antitèrmics més comuns en pediatria són el paracetamol i l'ibuprofè.

 • Paracetamol: 
  • Si el teu fill/a no és capaç de prendre comprimits: Paracetamol 100 mg/ml solució oral: pes x 0.15 = ml a administrar cada 6 hores.
  • Si el teu fill/a pren comprimits: Paracetamol 500 mg/comprimits:
   • Infants entre 33 kg i 42 kg de pes (de 10 a 12 anys, aprox.): 1 comprimit cada 6 hores, fins a un màxim de 4 comprimits al dia.
   • Infants entre 42 kg i 50 kg de pes (de 12 a 15 anys, aprox.): 1 comprimit cada 4 hores, fins a un màxim de 6 comprimits al dia.
 • Ibuprofè (a partir dels 3 mesos):
  • Si el teu fill no és capaç de prendre comprimits:
   • Ibuprofè 20 mg/ml: Pes x 0.4= ml a administrar cada 6-8 hores.
   • Ibuprofè 40 mg/ml: Pes x 0.2= ml a administrar cada 6-8 hores.
  • Si el teu fill/a pren comprimits: ibuprofè 400 mg/comprimits:
   • En adults i adolescents de 12 a 18 anys es prendrà 1 comprimit cada 6 a 8 hores, fins a un màxim de 4 comprimits al dia.

Davant d'un nen o nena amb febre, els pediatres recomanem visitar urgències si: el menor té menys de tres mesos d'edat, mal aspecte, aparició de taques vermelles que no desapareixen en pressionar (petèquies), associació de somnolència/decaïment marcat, presenta dificultat respiratòria, mala tolerància oral…

Vòmits / Diarrea

Com a recomanació general, no hem d'administrar fàrmacs per als vòmits o diarrea, tret que ens ho indiqui el pediatre. Davant d'un quadre de vòmits i/o diarrees, recomanem:

Assegurar la ingesta de líquids. Als primers 30 minuts després d'un vòmit no oferir líquid; posteriorment, si es manté sense vòmits, oferir líquids de manera progressiva. En lactants que prenguin el pit, es pot oferir el pit de manera progressiva i vigilant tolerància oral. En lactants que facin lactància artificial, oferir biberó de manera progressiva i vigilant tolerància oral. Com a alternativa, en lactants i nens més grans de 2 anys es pot oferir sèrum oral de manera progressiva i vigilant tolerància oral, 3-5 ml cada 3-5 min. Posteriorment a aconseguir tolerància, assegurar compensar vòmits i diarrees posteriors:

 • Per cada vòmit: calcular oferir uns 4ml x kg
 • Per cada diarrea: calcular oferir uns 10 ml x kg

Si presenta bona tolerància a líquids, es pot oferir posteriorment iniciar tolerància a sòlids, es recomana una dieta sense gaires greixos ni sucres. En el cas de diarrea persistent, es poden oferir probiòtics.

No es recomana utilitzar antidiarreics.

Acudir a urgències si: decaïment, vòmits incoercibles, signes de deshidratació (escassa orina a les últimes hores, mucoses seques, ulls enfonsats, somnolència associada…), associació de taques vermelles que no desapareixen en pressionar (petèquies)…

Dolor

És important valorar si, a més del dolor, presenta una altra simptomatologia afegida que puguem tractar o justifiqui el dolor (per exemple, febre i mal de cap…) El dolor pot tenir moltes causes i pot aparèixer a molts llocs (al cap, a nivell abdominal, en una extremitat…),

En general, es pot intentar tractar el dolor a casa si el nen presenta un bon estat general.

Medicació a administrar (veure pautes com a l'apartat febre):

 • Paracetamol.
 • Ibuprofè (a partir dels 3 mesos): Millor evitar-ho en el dolor abdominal.

Acudir a urgències si després d'administrar aquesta medicació el dolor no cedeix, mal estat general associat, mal de cap acompanyat de vòmits, dolor abdominal que impedeix la deambulació o de predomini a zona baixa i dreta de l'abdomen, si després d'un traumatisme s'objectiva una extremitat…

Picor al cap

Si el vostre fill presenta picor de cap, mireu que no tingui llémenes o polls. Si aquest és el cas, hauríem d'aplicar un tractament amb permetrina (loció o silicona).

Amb els cabells humits, aplicar la loció sobre els cabells i el cuir cabellut durant 10 minuts. Posteriorment esbandir els cabells amb aigua i assecar amb una tovallola. Es pot utilitzar la pinta per a polls. Si s'observen polls vius al cap 7 dies o més després del tractament, cal repetir tot el procés.

Recorda que davant de qualsevol dubte convé consultar amb l'especialista.

Servei de Pediatria

Servei de Pediatria

Mariona Fernández. Pediatra

Marina Pons. Pediatra