Recomanacions per a l'aïllament de nens i nenes menors de 6 anys amb infecció confirmada per SARS-CoV-2

28/10/2020

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat una sèrie de recomanacions per a les famílies que hagin de conviure amb un menor aïllat a causa de la infecció per COVID-19.

A continuació, pots consultar un resum de les principals mesures de prevenció que s'han d'adoptar:

Què és l’aïllament?

És una mesura que consisteix a mantenir aïllada la criatura afectada pel virus i d’aquesta manera tallar la cadena de transmissió.

Quant de temps dura l’aïllament?

Fins que hagin passat 10 dies del resultat positiu i la criatura hagi estat un mínim de 72 hores asimptomàtica. 

Es pot conviure amb la família?

Sí. S’han d’extremar les mesures de distanciament amb les persones de més de 65 anys i les persones amb algunes malalties cròniques (asma greu, obesitat, immunodeficiències, malalties oncològiques, del cor o pulmó, entre d’altres).

Mesures a prendre en relació a l’espai/domicili:

Cal ventilar la llar durant un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia.

El menor ha de fer ús d’un lavabo exclusiu per a ell/a. Si no és possible, cal desinfectar-lo amb lleixiu cada dia.

Mesures a prendre per part del menor:

 • Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. És recomanable fer servir  mocadors o tovalloles de paper per eixugar-ser les mans.
 • Extremar el distanciament amb convivents majors de 65 anys i/o amb malalties cròniques.
 • No pot rebre visites de persones no convivents.
 • En cas de tos o esternut: si en sap, cal que es tapi el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i, de seguida, rentar-se les mans i llençar el mocador. En cas que l’adult responsable netegi els mocs a la criatura, cal fer-ho també amb un  mocador d’un sol ús i, de seguida, rentar-se les mans tant l’adult com la criatura i llençar el mocador.
 • S’ha de dutxar i canviar de muda diàriament. Les tovalloles s’han de canviar  a diari.
 • En cas de compartir espai amb una persona major de 65 anys o amb una amb malaltia crònica, es recomanable que la criatura dugui mascareta.

Cal vigilar l’aparició de nous símptomes, sobretot dificultat respiratòria, empitjorament de l’estat general i febre alta i, si és el cas, contactar amb el CAP o trucar al 061.

Mesures a prendre per part dels convivents

 • És aconsellable designar una única persona com a cuidadora principal. La resta de convivents han d’extremar les mesures de precaució.
 • La persona cuidadora ha de dur mascareta quan ajudi a la criatura a rentar-se el nas, anar el lavabo, canviar bolquers o tingui un contacte estret amb els seus fluids.
 • Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o solució alcohòlica sovint. És recomanable fer servir tovalloles de paper després de rentar-se les mans.

Les persones convivents, en cas de tenir símptomes com febre, tos o dificultat respiratòria, cal que contactin amb el seu CAP.

Maneig de residus i neteja de superfícies​

 • Cal netejar diàriament i de forma exhaustiva els lavabos amb lleixiu, començant per la pica i acabant pel vàter.
 • S’ha de rentar la roba de llit, la muda, les tovalloles, etc. de les persones aïllades amb sabons o detergents habituals a 60 °C o més i deixar que s’eixugui completament. Aquesta roba s’ha de col·locar en una bossa amb tancament hermètic fins que es renti. Cal evitar sacsejar la roba abans de rentar-la.
 • Els residus de la criatura (mocadors, mascareta, etc.) es recomana eliminar-los en una bossa (bossa 1) de plàstic en un cubell d’escombraries, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
 • Aquesta bossa 1 s’ha de tancar i introduir en una segona bossa (bossa 2) on, a més, s’han de dipositar els guants i mascareta utilitzats per la persona cuidadora.
 • La bossa 2 s’ha de dipositar a la bossa d’escombraries (bossa 3) amb la resta de residus domèstics per al rebuig. La bossa 3 s’ha de dipositar al contenidor de rebuig. Just després cal rentar-se bé les mans.
 • Els estris de cuina s’han de rentar amb aigua calenta i sabó o, preferiblement, al rentaplats, per separat dels de la resta de persones.
 • Les superfícies que es toquen sovint (manetes de portes, joguines, mobles del dormitori, etc.), les superfícies del lavabo i el vàter s’han de netejar amb material d’un sol ús i desinfectar diàriament amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua). La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb mascareta i guants.
 • Un cop acabada, s’han de dipositar els guants i la mascareta en una bossa (bossa 2). Després, cal rentar-se les mans.

És important romandre atents a les recomanacions de les autoritats sanitàries i davant de qualsevol dubte s'han de consultar fonts de referència i d'institucions oficials.

Accés a la font de consulta:

Aïllament per a casos positius de COVID-19, pendents de resultats i contactes estrets. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 28/10/2020]

Etapa: