Quines vacunes han de rebre els nostres fills?

Quines vacunes han de rebre els nostres fills?
15/10/2012

El Centers for Disease Control and Prevention, l'American Academy of Family Physicians i l'American Academy of Pediatrics han realitzat un gràfic i una taula per indicar les vacunes recomanades per als nens, fins els 6 anys d'edat. Les exposem a continuació.

  • HepB : és la vacuna que protegeix contra l’hepatitis B , una malaltia que pot causar una infecció crònica del fetge, una insuficiència hepàtica o càncer de fetge. Els símptomes de la malaltia són febre, mal de cap, debilitat, vòmit, icterícia (coloració groga dels ulls i de la pell), dolor a les articulacions o pot ser que no hi hagi cap símptoma que auguri l’hepatitis B. La vacuna s’ha de subministrar tres vegades fins els sis anys: en néixer, entre 1 i 2 mesos de vida, i entre els 6 i els 18 mesos .
  • RV : és la vacuna que protegeix contra el rotavirus , causant de diarrea intensa i deshidratació. Els signes de l’afecció són diarrea, febre i vòmit, i s’han d’administrar dosis als 2 mesos, als 4 i als 6 .
  • DTaP : és una vacuna combinada que protegeix contra la diftèria , el tètanus i la tos ferina . La diftèria pot provocar inflamació del múscul cardíac, insuficiència cardíaca, coma i paràlisi. El tètanus pot causar fractura d’ossos i dificultat per respirar. La tos ferina, per la seva banda, pot produir pneumònia. Les tres malalties poden causar la mort. Els nens han de rebre cinc dosis d’aquesta vacuna fins els sis anys: als 2 mesos de vida, als 4, als 6, entre els 15 i els 18 mesos, i entre els 4 i els 6 anys .
  • Hib : és la vacuna que protegeix contra l’Haemophilus influenzae serotip b , que pot originar meningitis, retard mental, epiglotis (infecció en què es bloqueja la tràquea i provoca importants problemes respiratoris), pneumònia, i fins i tot, la mort. Pot ser que no hi hagi símptomes de la malaltia, llevat que el bacteri entri a la sang. La vacuna s’ha d’administrar als 2 mesos, als 4, als 6, i en la franja d’edat entre els 12 i els 15 mesos .
  • PCV : és la vacuna que protegeix contra la infecció pneumocòccica , malaltia que pot provocar bacterièmia (infecció a la sang), meningitis i la mort. És recomanable que els nens rebin quatre dosis: als 2 mesos, als 4, als 6, i entre els 12 i els 15 mesos .
  • IPV : és la vacuna que protegeix contra la poliomielitis , causant de paràlisis que poden portar a la mort. Els símptomes són mal de coll, febre, nàusees, mal de cap o potser no n’hi han. Les vacunes s’han de subministrar als 2 mesos de vida, als 4, dels 6 als 18 mesos, i dels 4 als 6 anys .
  • Influença : la vacuna que protegeix contra la grip . El tractament normal consisteix en dosis anuals a partir dels 6 mesos . De tota manera, es recomanen dues dosis, amb almenys un interval de quatre setmanes de diferència, per als nens de 6 mesos a 8 anys que reben per primera vegada la vacuna. Si només reben una dosi la primera vegada que es vacunen contra la grip, l’any següent necessitaran dues dosis.
  • MMR : és una vacuna combinada que protegeix contra el xarampió , les galteres i la rubèola . El xarampió pot originar encefalitis, pneumònia i la mort, les galteres poden provocar meningitis, encefalitis, inflamació dels testicles o els ovaris i sordesa, i la rubèola és especialment greu en el cas de les embarassades. Els nens han de rebre dues dosis d’aquesta vacuna: dels 12 als 15 mesos d’edat i dels 4 als 6 anys .
  • Varicel·la : granellades, cansament, mal de cap i febre poden ser símptomes de la varicel·la , que pot causar butllofes infectades, trastorns hemorràgics, encefalitis i pneumònia. Les dues dosis d’aquesta vacuna s’han d’administrar en les franges d’edat d’entre 12 i 15 mesos i entre 4 i 6 anys .
  • HepA : és la vacuna que protegeix contra l’hepatitis A , causant de la insuficiència hepàtica. Els nens han de rebre dues dosis d’aquesta vacuna per a una protecció duradora: la primera entre els 12 i els 23 mesos d’edat i la segona de 6 a 18 mesos després .

Font: http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs-sp.pdf