Quines opcions de control parental integren les videoconsoles actuals?

18/11/2013

Les noves videoconsoles poden esdevenir un mitjà d'aprenentatge molt positiu per als nostres fills. Per això, els pares han de conèixer els nous riscos que aquestes impliquen.

Per a que les videoconsoles actuals aconsegueixin conciliar aprenentatge i entreteniment, els pares han de conèixer aquelles funcionalitats que poden suposar un risc per a qualsevol menor. Actualment, els pares no només han de preocupar-se que els fills juguin a videojocs adequats a la seva edat i maduresa, ja que les noves videoconsoles impliquen altres riscos, sobretot, perquè permeten l'accés a Internet i el joc en línia:

  • La interacció amb gent desconeguda
  • El robatori de dades personals i de comptes d'usuari
  • La possibilitat d'obtenir diners reals a canvi de diners virtuals
  • La subscripció a diferents serveis sense el consentiment de l'usuari.

Els pares han d'estar al corrent de tots aquests perills per poder reaccionar en cas que sorgeixi algun d'ells. L'educació dels infants és fonamental en aquest sentit; és important que els menors també coneguin els riscos als quals s'exposen, i que els pares juguin amb ells i els ajudin a escollir els videojocs més adequats.

A més, les consoles actuals incorporen mecanismes de control que poden ser de gran ajuda per als pares. En aquest sentit, és fonamental parlar amb els menors perquè entenguin que no es tracta d'una forma d'espionatge, sinó d'una eina per a la seva protecció.

Concretament, la majoria d'aquests mecanismes consisteixen en la restricció per edats a certs continguts, en la limitació del temps de joc o en el bloqueig de l'accés a Internet. La majoria de videoconsoles d'última generació disposen d'una funció de control parental que ja es troba de sèrie en la configuració de l'aparell. És el cas de la Nintendo 3DS, de la Nintendo Wii U, de la Sony PlayStation i de la Microsoft Xbox.

En resum, els pares poden aplicar aquests mecanismes de control per protegir els fills i assegurar-se de treure el màxim partit a les videoconsoles, perquè formin part, alhora, de l'educació i l'entreteniment dels més petits.

Referència bibliogràfica:

Conoce qué controles parentales incorporan las videoconsolas de moda. Menores OSI, 2013 [accés: 21 d'octubre de 2013].