Púrpura en nens, una malaltia que es manifesta per un sagnat de la pell

06/06/2017

La púrpura és una manifestació comuna a un grup de malalties, que es manifesten per un sagnat de la pell que li atorga un color porpra característic.

Quines són les seves causes més freqüents?

És important saber que a la púrpura el sagnat a la pell és espontani, es produeix sense traumatisme previ, per diferenciar-la dels hematomes que habitualment presenten els nens sans en zones de traumatismes freqüents, com genolls, cara anterior de les cames ("canyelles") o colzes.

Les seves causes més freqüents són les vasculitis (malalties que inflamen els vasos de la pell) i la trombocitopènia (malaltia que produeix un descens de les xifres de plaquetes).

Púrpura de Schönlein-Henoch

Pel que fa a les vasculitis, la més freqüent en nens és la Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH). Si bé la seva causa concreta es desconeix en molts casos, en alguns nens que la pateixen existeix l'antecedent recent d'una infecció de vies respiratòries superiors per estreptococ pyogenes, el que porta a pensar en un possible mecanisme immunològic desencadenat per aquest bacteri.

Es manifesta per l'aparició de taques elevades de color violaci ("púrpura palpable"). Encara que poden aparèixer per tot el cos, predominen en els membres inferiors. A la pell també pot produir edema (retenció de líquids) en mans, peus i en les parpelles.

Atès que és una malaltia que inflama els vasos de tot el cos, pot produir altres múltiples manifestacions:

  • Dolor i inflamació d'articulacions.
  • Dolor abdominal, diarrea, vòmits, femta amb sang (hematoquècia).
  • Hematúria (sagnat en l'orina), que en la majoria de nens no és visible a simple vista sinó només detectable en la tira reactiva d'orina. Es deu a la inflamació dels vasos sanguinis del ronyó. Generalment l'afectació del ronyó és lleu i reverteix espontàniament en unes setmanes o pocs mesos, sense seqüeles. Quan la seva afectació és més greu pot ocasionar pèrdua de proteïnes en orina (proteïnúria), hipertensió arterial i insuficiència renal, tot i que aquesta seqüela és molt poc freqüent.
  • Mal de cap o alteració del comportament per inflamació dels vasos sanguinis del cervell i les meninges. Altres complicacions neurològiques com convulsions o hemorràgia intracranial són molt poc freqüents.

Atès que es tracta d'una malaltia que habitualment remet de forma espontània sense complicacions el seu tractament en la majoria de nens que la pateixen és conservador, amb repòs a casa i tractament per al dolor amb paracetamol o ibuprofè. Si produeix dolor o inflamació lleugera d'articulacions o dolor abdominal lleuger, a més d'aquests fàrmacs, poden ser útils els corticoides a dosis baixes.

En alguns casos pot estar indicat l'ingrés de l'infant, sobretot si produeix dolor abdominal intens, sagnat digestiu o afectació de la funció dels ronyons.

La púrpura ​pot trigar diverses setmanes (entre quatre i vuit) a remetre completament, si bé és freqüent que quan es torna a arrencar l'activitat després del repòs apareguin noves lesions, així com les recaigudes durant els següents mesos.

És molt important el seguiment dels nens que han patit una PSH, sobretot si s'ha produït afectació de la funció dels ronyons.