La puntuació d'Apgar és l'avaluació immediata que es realitza al nounat. En què consisteix?

23/12/2022

La puntuació d'Apgar es porta a terme a la sala d'enllumenament immediatament després del naixement del nadó. Va ser descrit per Virgínia Apgar l’any 1952. Serveix per avaluar el seu estat físic i per determinar qualsevol necessitat immediata de cures mèdiques o de tractaments d'emergència.

En general, s’avalua al nounat en dues ocasions: la primera vegada, un minut després del naixement i la segona, cinc minuts després. Algunes vegades, si l'estat físic del nadó resulta preocupant oi si el resultat de la segona prova és baix, es pot avaluar el nadó per tercera vegada 10 minuts després.

S'utilitzen 5 factors per avaluar l'estat físic del nadó i cada factor s'avalua seguint una escala del 0 al 2, essent 2 la màxima puntuació possible. Els factors són els següents:

  1. Aspecte (color de la pell).
  2. Pols (freqüència cardíaca).
  3. Irritabilitat (resposta reflecteix).
  4. Activitat i to muscular.
  5. Respiració (ritme i esforç respiratori).

Els metges, llevadores i personal d'infermeria sumen les puntuacions d'aquests cinc factors per calcular la puntuació d'Apgar, que oscil·la entre el 0 i el 10, essent 10 la màxima puntuació possible.

Què significa la puntuació d'Apgar?

Un nadó que obté una puntuació de 8 o superior en la prova d'Apgar se sol considerar que té un bon estat de salut. De totes maneres, el fet d'obtenir una puntuació inferior no vol dir que el nadó estigui malalt o presenti anomalies. L'únic que significa és que el nadó necessita algun tractament immediat especial, com succionar les vies respiratòries o administrar-li oxigen, per ajudar-lo a respirar.

Alguns nadons neixen amb afeccions que requereixen cures mèdiques especials i hi ha altres a qui els costa més temps de l'habitual adaptar-se a la vida extrauterina. La majoria dels nadons que obtenen puntuacions d'Apgar una mica baixes en la primera avaluació s'acaben adaptant bé al cap de poc temps.

És important que els pares primerencs relativitzin la puntuació d'Apgar del seu fill. Aquesta prova es va elaborar per ajudar els professionals de la salut a avaluar l'estat físic d'un nadó per tal de saber el més aviat possible si el nadó necessita o no cures mèdiques immediates. Però no es va elaborar per predir l'estat de salut, el comportament, el nivell intel·lectual, la personalitat ni el rendiment a llarg termini d'un nen. Molt pocs nadons obtenen la puntuació màxima de 10 perquè les mans i els peus solen estar blaus fins que entren en calor. I hi ha nadons completament sans que obtenen puntuacions baixes en la primera prova.

S`ha de tenir en compte que les puntuacions d'Apgar lleugerament baixes (sobretot la que s'obté un minut després del naixement) són habituals en alguns nounats, sobretot els que neixen en parts d'alt risc. Les puntuacions baixes també són pròpies dels nadons prematurs, que solen tenir menys to muscular que els nadons a terme i que en molts casos requereixen més supervisió i ajuda respiratòria causa de la seva immaduresa pulmonar.

Si es permet que el nadó passi el temps necessari perquè s'adapti a la novetat de l'ambient extrauterí i se li apliquen les cures mèdiques necessàries, la majoria de nadons responen bé.  

Enfermera SJD con neonato

Servicio de Neonatología. BCNatal

Martín Iriondo Sanz. Neonatólogo. Jefe del Servicio de Neonatología.

Ana Martín Ancel. Neonatóloga.