Proves i seguiment durant l'embaràs

11/01/2022

Quines proves t'hauràs de realitzar durant l'embaràs?

A mode d'esquema-resum, es llisten en la següent figura les diferents proves que se't faran durant l'embaràs segons el trimestre en el què et trobis.

A la part inferior de la figura es comparteixen les proves que es realitzen en cas d'embaràs de risc.

Seguiment en el primer trimestre

Durant el control normal de l'embaràs, la primera prova que et faran serà l'analítica del primer trimestre, que preferentment es realitza entre les 8-10 setmanes de gestació. No cal realitzar-la en dejú.

Els objectiu de l'analítica del primer trimestre són els següents:

 • Detectar anèmia i altres problemes sanguinis.
 • Descartar que tinguis infeccions com el virus de la immunodeficiència humana (VIH), hepatitis B i sífilis. En cas que sigui necessari, s'hauran de mirar altres: en cas de gestants menors de vint anys s'han de descartar clamídia, malaltia de Chagas si provens de zones endèmiques, hepatitis C en cas de tatuatges i/o pírcings, entre d'altres .. .
 • Estudiar la teva immunitat respecte al virus de la rubèola.
 • Conèixer el teu grup sanguini.
 • Avaluar els nivells de glucosa.
 • Determinar proteïnes que ens ajudaran més endavant per avaluar el risc de la síndrome de Down (proteïna plasmàtica-A associada a l'embaràs o PAPPA i beta-coriogonadotropina o beta-HCG).

Al voltant de les 12 setmanes es realitzarà l'ecografia del primer trimestre.

Els objectius de l'ecografia del primer trimestre són:

 • Comprovar que el cor batega.
 • Determinar el nombre d'embrions.
 • Mesurar la longitud de l'embrió (es coneix com longitud cefalocaudal o CRL de l'anglès crown-rump length). És molt important perquè ens ajuda a calcular la nova data de l'última regla que serà de referència durant tot l'embaràs.
 • Detectar malformacions evidents.
 • Avaluar el flux sanguini que arriba al teu úter (artèria uterina).
 • Mesurar la translucidesa nucal (TN).
 • En cas que sigui necessari, buscar l'os nasal i avaluar fluxos sanguinis de l'embrió.

Cribratge combinat del primer trimestre

Després de realitzar aquestes dues proves, es té en compte l'edat materna que tindràs a l'hora del part, el valor de la beta-HCG, la PAPP-A i la mesura de la translucidesa nucal per calcular el risc que el teu bebè pugui tenir tres malalties cromosòmiques específiques:

 • Síndrome de Down
 • Síndrome d'Edwards
 • Síndrome de Patau

Hi ha quatre categories possibles de risc:

 • Baix risc
 • Risc intermedi
 • Alt risc
 • Molt alt risc.

Aquestes proves no són diagnòstiques, ens permet classificar les embarassades en funció del risc. En funció del risc que et surti, el metge o llevadora t'informarà del significat i les opcions que tens per completar l'estudi.

Entre les diferents opcions, destaquem:

 • DNA fetal en sang materna:
  • És una tècnica recent que consisteix a aïllar material genètic del teu nadó amb una analítica de sang teva.
  • No ens serveix per diagnosticar, però ens permet reavaluar la necessitat d'altres proves més invasives.
 • Biòpsia corial
  • Consisteix a prendre una mostra del còrion (teixit placentari).
  • Amb aquesta tècnica podrem diagnosticar o descartar les anomalies cromosòmiques (Down, Edwards, Patau) així com d'altres malalties genètiques.
  • Aquesta tècnica consisteix en la introducció d'una pinça de diàmetre molt reduït a través del coll de la matriu i accedir d'aquesta manera al corion. El procediment es realitza sota control ecogràfic.

Cribratge preeclàmpsia en el primer trimestre

Amb els valors de l'analítica de primer trimestre conjuntament amb els valors de les artèries uterines, de la valor de la tensió arterial i dels teus antecedents (edat materna, quants fills has tingut, si fumes, la teva ètnia, i si pateixes diabetis) et calcularem el risc de patir hipertensió durant l'embaràs (preeclampsia).

El teu metge o llevadora t'informarà del resultat i de la conducta a seguir en el cas d'un resultat de tenir un "alt risc de preclampsia".

Seguiment en el segon trimestre

Al voltant de les 16 setmanes, es pren un cultiu d'orina (urocultivo) per veure que no creixin bacteris. L'embaràs és una situació que afavoreix l'alentiment en el buidament vesical pel que pot afavorir les infeccions d'orina.

Resulta important diagnosticar de forma precoç aquestes infeccions, ja que poden estar relacionades amb un risc de part prematur.

Ecografia del segon trimestre

Entre les 19-22 setmanes es realitzarà l'ecografia del segon trimestre coneguda com "ecografia morfològica". L'objectiu d'aquesta és avaluar totes les estructures fetals evidents pel que és l'ecografia que requereix més temps ja que es mira el fetus de cap a peus.

Només en casos seleccionats (manca de cribratge del primer trimestre o detecció d'anomalies durant l'ecografia), es realitzarà un nou cribratge de malalties cromosòmiques mitjançant el "cribratge combinat de segon trimestre".

En cas de detectar alguna anomalia durant l'ecografia del segon trimestre, se't recomanarà ser visitada per una unitat especialitzada de medicina fetal. La prova més utilitzada per iniciar l'estudi és l'amniocentesi.

L'amniocentesi consisteix a obtenir una mostra de líquid amniòtic a través de l'abdomen amb una agulla molt fina.

Aquesta mostra serà estudiada pel laboratori i segons els resultats, permetrà un maneig individualitzat.

Analítica del segon trimestre

Entre les 24-28 setmanes, tindràs una nova analítica de sang o analítica de segon trimestre en què es tornarà a mirar que no tinguis anèmia i la prova de Coombs que permet saber si el teu cos ha creat anticossos contra la sang del teu nadó.

A més, tindrà lloc la prova d'O'Sullivan que consisteix a beure aigua ensucrada i avaluar com la processa el teu cos al cap d'una hora. D'aquesta manera, ens permet descartar si tens problemes amb la glucosa (diabetis gestacional). En cas que estigui alterada, s'ha de realitzar una prova més llarga (3 hores) coneguda com "corba de glucosa" que ens confirmarà el diagnòstic.

Seguiment en el tercer trimestre

Ecografia del tercer trimestre

A partir de les 32 setmanes, serà possible realitzar l'ecografia del tercer trimestre per avaluar la posició del fetus (cefàlica o de natges), el creixement del teu fetus, quantitat de líquid amniòtic, es realitzarà un repàs anatòmic i un repàs de la placenta .

Ara bé, en funció de les diferents troballes en les analítiques i/o ecografies realitzades durant l'embaràs, podria ser que el personal que t'atén cregui convenient recomanar-te un control addicional.

Frotis vaginorectal

Entre les 35 a 37 setmanes, se't farà un frotis vaginorectal que és una mostra del flux vaginal i del 'recte que permetrà esbrinar si ets portadora del bacteri Streptococcus agalactiae.

És important detectar-lo perquè és la principal responsable d'infeccions greus en nounats, de manera que si el resultat surt positiu se't recomanarà realitzar un tractament antibiòtic el dia del part per evitar complicacions en el teu nadó.

Analítica del tercer trimestre

A més, durant aquestes setmanes, es proposa realitzar l'analítica del tercer trimestre. En aquesta analítica, s'estudia de nou si presentessis anèmia (molt freqüent durant l'embaràs, sobretot en el tercer trimestre), coagulació (important sobretot de cara al part) i es torna a descartar infecció per VIH.

Finalment, en la situació actual de pandèmia per SARS-CoV-2, en el tercer trimestre es realitzarà un estudi d'immunitat contra la COVID-19 i en cas que siguis negativa, es realitzarà una determinació de virus dies previs al part (PCR SARS- COV-2).

Registre cardiotocogràfic

A partir de les 39 setmanes, se't realitzarà el registre cardiotocogràfic que consisteix en monitoritzar la freqüència del batec del cor fetal i les contraccions uterines que l'avaluarà el personal sanitari que t'atendrà a la consulta.

Inducció mèdica

En cas que el part no hagi tingut lloc abans de les 41 setmanes, se't recomanarà realitzarà una inducció mèdica del part donat el risc incrementat de mals resultats obstètrics en les gestacions per sobre de la setmana 41.

Aquesta recomanació fins i tot pot ser abans de la setmana 41 sobretot si presentes altres factors de risc com obesitat, alt risc de preeclàmpsia, edat materna avançada, entre d'altres.

En cas que prefereixis esperar un inici espontani del part, es proposarà realitzar un control ecogràfic cada 48 - 72 hores on es determinarà la quantitat de líquid amniòtic i el flux sanguini cerebral de l'infant per confirmar que tots els resultats es troben dins de la normalitat i resulta "segur" esperar l'inic espontani del part (màxim fins a la setmana 42).

Recorda, aquest contingut ha estat elaborat amb l'objectiu d'informar. En cap cas substitueix la consulta amb l'equip assistencial. Davant de qualsevol dubte, consulta amb el teu especialista.