Productes de neteja i obesitat: existeix una relació directe?

12/11/2018

Mantenir les superfícies de la llar netes és una tasca diària per a la majoria de famílies, però pot haver-hi conseqüències invisibles per a la salut dels nens. 

Una nova investigació adverteix que l'excés de productes de neteja pot augmentar el risc d'obesitat infantil, degut a que la continua exposició a aquesta mena de productes por causar canvis en els bacteris que viuen en l'intestí dels nens.

Les dades de l’estudi

La investigació, publicada al Canadian Medical Association Journal, va comparar la quantitat de mares que van informar sobre productes de neteja, amb la taxa d'obesitat en 757 nens de fins a tres anys d'edat. Es van prendre mostres fecals dels lactants de tres a quatre mesos i els investigadors van investigar les associacions entre els canvis en la flora microbiana i el sobrepès als tres anys. Els investigadors van trobar un vincle entre l'ús intensiu de productes de neteja, canvis en la flora microbiana i nens amb un índex de massa corporal (IMC) superior a la mitja.

Tanmateix, també es va informar d’un ús més elevat de desinfectants entre les famílies amb infants que van rebre antibiòtics al voltant del moment de néixer; que estaven exposats al fum de la cigarreta; o van néixer per cesària. Els resultats, per tant, poden reflectir diversos factors d'interrelació. L'obesitat era menys probable que ocorregués en els nens que van ser alletats per les seves mares, però la lactància materna també estava relacionada amb un ús menor de desinfectants, la qual cosa dificulta separar aquests dos factors.

La microflora de l'intestí humà

Els casos d'obesitat han experimentat un augment global dramàtic durant els últims 30 anys, fet que ha provocat un increment dels problemes de salut relacionats a aquesta patologia. Al mateix temps, la comprensió que tenim de la vida microscòpica amb la que convivim en els nostres espais, ha crescut. La majoria dels microorganismes no són nocius i molts d'ells poden colonitzar el nostre sistema digestiu, formant la nostra "microflora".

Construïm la nostra microflora a partir del nostre entorn, partint de les nostres mares, després d'altres membres de la família i fins i tot de les nostres mascotes, al llarg de la nostra vida. La major part de la nostra microflora intestinal s'obté a través de la boca, per exemple, durant l'alimentació, el consum de begudes i el raspallat de les dents. Totes les nostres superfícies corporals, incloent l'intestí, les vies respiratòries i la pell, estan cobertes per bacteris. Els productes de neteja domèstics eliminen els microorganismes, inclosos els bons, que els impedeixen arribar a les nostres tripes.

Tots hem sentit que és bo que els nens "juguin i interactuïn amb la brutícia" i hi ha molta veritat en això. Tenir una microflora rica i diversa és saludable. La dominació o "creixement excessiu" d'un determinat grup de bacteris pot comportar un major risc de desenvolupar molts problemes de salut, incloent l'obesitat, les al·lèrgies, la inflamació i la diabetis tipus 2.

Com més "diversa" sigui la comunitat de bacteris que viuen al nostre intestí, i com més equilibrada sigui la nostra dieta per mantenir i alimentar aquests bacteris, menys possibilitats hi haurà de que un tipus de bacteri, associat a una malaltia, pugui desenvolupar-se.

Bacteris dels intestins i obesitat

L'obesitat s'ha associat prèviament a un domini d'un determinat tipus de bacteri a l’intestí, conegut com Firmicutes, sobre un altre anomenat Bacteriodetes. En l'estudi actual, Lachnospiraceae (una família de bacteris de la família Firmicutes) es va trobar que era més abundant en lactants procedents de famílies que utilitzen productes de neteja i, posteriorment, en nens obesos.

Les Lachnospiraceae també són més eficients en trencar aliments que altres espècies, de manera que extrauen més energia que provoca un augment de pes a mesura que l'intestí humà l'absorbeix. El mecanisme exacte que uneix la microbiota intestinal amb l'obesitat no està ben entès, però està ben establert que certs bacteris, en particular els Firmicutes, poden augmentar la producció d'energia de la dieta que pot fer créixer la probabilitat que es desenvolupi l'obesitat.

Les malalties sovint emergeixen de grups particulars o fins i tot d'espècies de bacteris que dominen la resta. Aquesta recent investigació demostra que l'ús excessiu de productes de neteja pot afavorir aquest canvi en el domini microbià. L'obesitat infantil pot ser una de les moltes amenaces dels nostres intents de mantenir un ambient saludable per als nens, els resultats dels quals només estem començant a entendre.

Accés a la font de consulta:
Household cleaning products could be making children overweight. The conversation. [Data de consulta: 12/11/2018]