Les principals dificultats en els estudis: com superar-les?

Les principals dificultats en els estudis: com superar-les?
06/09/2012

Com pots reaccionar si detectes que el teu fill no avança correctament en els estudis? En primer lloc, és important comprendre la naturalesa del problema, ja que no totes les situacions de dificultat dels estudiants són iguals. T'expliquem set claus per ajudar els joves estudiants.
Les dificultats a l’hora d’estudiar s’han de corregir com més aviat millor, en cas contrari es poden perpetuar o crear un mal hàbit d’estudi. En primer lloc, és fonamental determinar quin és el problema. Es tracta d’una falta d’actitud? Hi ha massa mandra? O és per una baixa comprensió lectora? En segon lloc, és clau determinar quan va aparèixer la dificultat en l’estudi, i quina n’ha estat la causa. Pot ser degut a un canvi de curs, a un professor nou, etc. Entendre l’origen del problema és valuós per abordar-lo amb més eficàcia.

Un cop solucionades aquestes dues incògnites, ja estarem preparats per triar l’estratègia més adequada a seguir. La següent guia proposa alguns consells eficaços, en funció de quin és el problema al qual ens hem d’enfrontar. L’ajuda dels pares en l’aplicació d’aquesta estratègia pot ser fonamental per a l’alumne. En general, els problemes es poden classificar en set grups diferents:

1.– Deixar passar el temps de treball : Si l’alumne es tanca durant moltes hores a la seva habitació, però dedica el seu temps a pensar en altres coses i no completa les seves tasques, es pot solucionar fixant un determinat temps d’estudi per a cada dia, que s’anirà incrementant segons avanci el curs. El més recomanable és fer-se un horari en el qual hi hagi temps per fer de tot: és millor poc temps i ben aprofitat que molt temps en què hagi dispersió. Una altra tàctica que funciona és fixar un temps determinat per a cada tasca.

2.– Deixar l’estudi per a l’últim dia : Generalment aquests estudiants se’n van a dormir tard i s’aixequen d’hora els dies abans d’un examen, i els seus pares tenen la percepció que el seu esforç ha estat gran. Tanmateix, és molt més eficient distribuir el temps d’estudi al llarg de tot el curs, marcant unes hores diàries per a això. Els alumnes han d’entendre que la tàctica de deixar-ho tot per al final resulta inviable en cursos superiors.

3.– Comprendre el text però no memoritzar bé : Molts joves donen el text per estudiat quan ho han entès. Tanmateix, certs continguts comporten un important esforç de memorització. Els pares poden, per exemple, preguntar als fills el que s’ha estudiat per comprovar el resultat.

4.– Problemes de concentració : Ocorre quan els nens es distreuen amb massa facilitat o tenen la ment ocupada amb coses diferents a l’estudi. En aquest cas és molt important eliminar del seu camp visual totes les possibles distraccions. També és important estudiar sempre a la mateixa hora, i és clau complir el temps previst per a la tasca. En aquest cas, a més, pot ser important intercalar descansos.

5.– Dificultats en la lectura : Els passa als estudiants que llegeixen poc a poc o demostren un vocabulari pobre. La pràctica de la lectura i realitzar diversos exercicis de comprensió lectora és l’única manera de resoldre el problema.

6.– Llacunes en les matèries : Hi ha assignatures, com les matemàtiques, que segueixen una estructura piramidal: cada raonament es basa en l’anterior. És molt important que l’estudiant no tracti de saltar-se passos i tingui ben afermats els fonaments abans de passar al nivell següent.

7.– Pànic als exàmens : Alguns nens, tot i ser bons estudiants, es queden simplement bloquejats davant els exàmens per l’ansietat o els nervis. Per solucionar això, és important donar suport a l’alumne si pateix alguna mena de símptoma físic, i posteriorment tractar de calmar-lo. També hem de fer entendre que els nervis són una cosa normal, i que un examen no és ni de bon tros l’única oportunitat d’aprovar.

Font: http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/html/dif_estudio.htm