La pràctica del mindfulness millora els símptomes principals del TDAH en nens i adolescents

10/07/2020

El Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns del neurodesenvolupament més freqüents en nens i adolescents. En general, en una classe de 30 alumnes, poden haver entre un i tres nens que complirien criteris per a un diagnòstic de TDAH. S'estima que a Espanya hi ha uns 400.000 nens i adolescents afectats.

En l'actualitat, existeixen diversos estudis científics que avalen els beneficis de la pràctica del mindfulness en la infància i en l'adolescència. Entre aquests beneficis, es troben: augment de l'atenció i altres processos cognitius, regulació de les emocions, augment de la consciència corporal i canvis en la perspectiva d'un mateix.

Era esperable, per tant, que els nens amb TDAH puguin veure's beneficiats amb aquesta pràctica. Els resultats d'un estudi dut a terme pel doctor Jose A. Alda, Cap de la Secció de Psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu i la psicòloga i investigadora Anna Huguet amb 120 nens d'entre 7 i 12 anys, evidencien l'efecte positiu del mindfulness en el tractament d'aquest trastorn amb la reducció dels símptomes d'inatenció, hiperactivitat i impulsivitat i la desregulació emocional, així com l'ansietat, en major grau que en els nens que havien seguit el tractament habitual (psicoeducació del trastorn, pautes conductuals, intervencions psicoeducatives; no es va incloure el tractament farmacològic). Els autors també van poder observar una reducció de la irritabilitat i episodis de disgustos.

Per fer el mindfulness més accessible a les famílies que volen complementar els tractaments de TDAH amb la pràctica del mindfulness, l'equip format pel Dr. Alda i la psicòloga Anna Huguet han creat un nou programa de mindfulness per l'App de meditació Petit Bambou, líder a Espanya amb més d'1 milió d'usuaris. Aquest programa és una adaptació del seu programa de tractament dissenyat per a nens amb TDAH Mindfulness for Health i està destinat a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys diagnosticats amb TDAH, tot i que, com afirma el Dr. Alda, "qualsevol nen/a pot meditar amb aquest programa per millorar la seva atenció, la inquietud motora i per aprendre a gestionar les seves emocions "

El nou programa de meditacions de l'App Petit BamBou  es compon de 13 sessions que tenen una durada de 3 a 6 minuts i té com a objectiu millorar la capacitat d'atenció i concentració, disminuir la impulsivitat, augmentar la tolerància a la frustració, afavorir la regulació emocional, facilitar l'autoconeixement, millorar les relacions interpersonals i reduir l'estrès i el malestar psicològic.

Pots descarregar-te la App Petit Bambou des d'aquí.