• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

La pol·lució augmenta els ingressos hospitalaris infantils

28/03/2019

La salut és un dret fonamental de l'ésser humà i respirar un aire net contribueix a un estat de salut òptim. Per contra, la qualitat de l'aire sovint es veu notablement alterada per la presència d'una sèrie de substàncies de diversa naturalesa que resulten tòxiques per a la salut, i que coneixem com a contaminants. 

La contaminació mediambiental suposa una concentració excessiva en l'atmosfera de diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), diòxid de sofre (SO2), hidrocarburs com el benzè, i les partícules en suspensió de mida inferior a 2,5 μ i 10 μ, entre d'altres. 

A les grans ciutats la pol·lució és notícia habitual i organismes internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Agència Europea de Medi Ambient i organitzacions com Ecologistas en Acción, emeten periòdicament informes amb dades obtingudes de manera objectiva, i informen i alerten sobre els efectes nocius que té la pol·lució atmosfèrica per la població en general i per a la infància en particular.

El perill de la pol·lució en els nens

La salut dels nens és un reflex gairebé exacte de la contaminació ambiental. Certes característiques anatomofisiològiques marcades per la immaduresa dels sistemes i aparells en els nens, així com uns comportaments propis de la infància (els nens més petits gategen, es duen les mans a la boca i objectes variats) i també aspectes socials en els seus hàbits de vida (passen molt de temps a l'aire lliure) són la raó per la qual són menys capaços que els adults de neutralitzar i eliminar del seu organisme els contaminants externs.

Un estudi dut a terme a l'Hospital Niño Jesús de Madrid ha evidenciat que els pics de pol·lució es corresponen amb un augment d'ingressos hospitalaris infantils. La relació és lineal, el que indica que les conseqüències en la salut es relacionen directament amb la variació de les condicions ambientals.

El treball, que ha publicat la Revista de Pediatria d'Atenció Primària, ha recollit dades del centre madrileny entre 2012 i 2016. En total, s'han estudiat 10.512 ingressos (5.328 per processos respiratoris). L'edat mitjana era inferior als tres anys, i es van prendre les dades de contaminació de les estacions de l'Ajuntament de Madrid. 

Els resultats de l’estudi

Dels contaminants que es van estudiar, en el diòxid de nitrogen, monòxid de carboni i benzè la relació tenia una màxima fiabilitat estadística. A cada augment en els índexs es corresponia un altre en els ingressos hospitalaris de la mateixa intensitat. Tant, que fent un càlcul invers, es podria dir que si Madrid hagués complert el màxim de concentració de diòxid de nitrogen recomanat, 40 micrograms per metre cúbic d'aire, 789 nens haurien evitat l'hospitalització.

Juan Antonio Ortega, coordinador del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria, assenyala que el valor d'aquests treballs és que són "un toc d'atenció". "El 90% dels nens està respirant aire contaminat, i això cal tenir-ho en compte", afirma. L'article assenyala que, segons l'Organització Mundial de la Salut, al món moren dos milions de menors per la contaminació cada any, dels quals 30.000 són europeus. 

La pol·lució, una amenaça per a la salut infantil

El 2005 l'OMS va establir uns valors límits recomanats per a cada un dels contaminants, amb l'advertiment que la presència d'aquestes substàncies per sobre d'aquests valors suposa un greu risc per a l'equilibri mediambiental, entenent per medi ambient l'espai on es desenvolupa la vida i que inclou l'aire, l'aigua, el sòl, els éssers vius i les relacions que es creen entre ells. 

Donada la importància del tema, des de fa anys es vénen desenvolupant per part d'organismes internacionals, governs i grups de recerca, una sèrie d'estratègies i projectes centrats en factors ambientals concrets i relacionats amb la infància, que és la població més vulnerable. 

D'especial interès en el nostre país és el projecte Infància i Medi Ambient (INMA) que s'inicia el 1998. Consisteix en una xarxa amb diverses línies d'investigació obertes i està dirigit per Jordi Sunyer. Va començar estudiant a les mares gestants de 4.000 nens i fa un seguiment del paper dels contaminants en les patologies que presentaven fins als 18 anys relacionant-les amb els nivells de pol·lució atmosfèrica. Les conclusions de tots els projectes i estudis realitzats és que el desenvolupament físic, social i intel·lectual del nen requereix un ambient protegit i protector, per la qual cosa la contaminació constitueix el major risc per a la salut infantil.

Accés a la font de consulta:

Impacto de la contaminación ambiental en los ingresos hospitalarios pediátricos: estudio ecológico. Revista Pediatría Atención Primaria. [Data de consulta: 28/03/2019]

"La polución aumenta los ingresos hospitalarios de niños". El País.  [Data de consulta: 28/03/2019]

Comparteix