Pigues de naixement

20/12/2016

Les pigues de naixement, anomenades en terminologia mèdica nevus melanocítics congènits, són presents en aproximadament l'1% dels nounats. També es consideren nevus congènits aquelles pigues que apareixen durant el primer any de vida.

Igual que les pigues d'aparició més tardana, es deuen a l'acumulació de les cèl·lules que donen pigment a la pell (melanòcits). Solen ser rodones o ovalades i de vores ben definides i regulars. Pel que fa al seu aspecte, poden ser llises o rugoses i en alguns casos poden tenir borrissol fosc.

Per la seva grandària, poden dividir-se en nevus petits (menors de 2 cm), mitjans (d'entre 2 i 20 cm) i gegants. Tot i que no hi ha un consens clar sobre quant ha de mesurar un nevus congènit perquè es consideri gegant, en general s'accepten com a tals aquells que mesuren més de 20 cm en qualsevol dels seus eixos.

La majoria dels nevus congènits són petits o mitjans. En aquests casos, els estudis no indiquen clarament que tinguin un major risc de malignització que els nevus adquirits, i en aquest cas rarament ho fan abans de l'adolescència. Per això, actualment es recomana que es faci una vigilància periòdica durant la infància i no la seva extirpació precoç.

Si bé els estudis realitzats sobre aquest tema no llancen resultats concloents, sembla ser que els nevus congènits gegants presenten major risc de malignització (melanoma). Per això, és important que cada nen amb un nevus gegant sigui valorat de forma individual per un equip multidisciplinari. Ha de valorar-se, d'una banda, el risc de malignització i, de l'altra, la dificultat, els riscos i les seqüeles estètiques o funcionals de la seva possible extirpació, per així adoptar l'estratègia de maneig més adequada en cada cas.

Els nevus gegants localitzats en pell del cap i del coll poden associar-se a anomalies neurològiques per la presència d'aquests cúmuls de melanòcits al sistema nerviós central i a les meninges, les membranes que recobreixen el cervell, el que es coneix com melanosi neurocutánea. Aquesta anomalia pot produir retard mental i hidrocefàlia (creixement anormal del cap del nadó), així com malignització, amb melanomes en aquesta localització.

Etapa: