Picades: com prevenir les dels mosquits i paparres

14/06/2012

L'estiu s'acosta i les altes temperatures provoquen un augment de la població de mosquits i de paparres. El primer pas perquè aquests insectes no ataquin els nens és la prevenció. Però, com podem evitar les picades i les malalties que poden causar?
Catherine Lachenauer, directora de la Divisió de Pacients amb Malalties Infeccioses del Boston Children’s Hospital, afirma que, per evitar les picades d’insectes, el més important és prendre les precaucions necessàries amb antelació.

Cal tenir en compte que els mosquits, a més de les molestes fiblades, poden transmetre diferents malalties com l’encefalitis o el virus del Nil Occidental, i per tant, prevenir és rellevant per tal que una simple picada no es converteixi en quelcom més greu. Per això, és important saber que els mosquits freqüenten zones humides i boscoses, i estan més actius durant a punta de dia i al vespre.

Quant a les paparres, és fonamental saber identificar-les i extreure-les, en cas que ataquin els nostres fills. El perill més gran rau en les anomenades paparres del cérvol, ja que transmeten la malaltia de Lyme, una infecció que pot afectar la pell, les articulacions, el sistema nerviós, i alguns òrgans de l’ésser humà.

Les paparres de cérvol es poden identificar pel seu color: les femelles solen ser vermelloses o ataronjades amb una taca marró, mentre que els mascles són completament marrons. A més, triguen unes 36 hores a transmetre el germen de Lyme. Per tant, els pares poden prevenir la malaltia si revisen cada dia el cos dels seus fills a la recerca d’aquests insectes, sobretot, als plecs de pell com les aixelles i el coll.

En cas que es detecti una paparra adherida al cos, cal extreure-la ràpidament. L’insecte s’ha de agafar amb unes pinces, sempre el més a prop de la pell possible, i s’ha d’estirar cap amunt a un ritme constant, mai de forma brusca, ja que la paparra pot partir-se i la seva boca pot quedar dins de la pell. A continuació, només cal netejar la zona de la fiblada amb aigua i sabó, rentar les mans, i revisar la zona els dies següents.

Per prevenir les picades, tant de mosquits com de paparres, cal vestir els nostres fills amb roba llarga, que cobreixi gran part del cos, i sabates tancades. A més, cal evitar les esplanades  a la vora dels boscos. Per identificar més fàcilment les paparres, ens serà de gran ajuda vestir-los amb colors clars. Els repel·lents també són recomanables per protegir els nostres fills, tot i que no és aconsellable emprar aquells que contenen un ingredient conegut com DEET en menors de dos mesos, ni aplicar-los directament sobre la pell del nen. Ruixem-ho primer a les nostres mans, i després ho estenem sobre el cos del nen, evitant-ne la boca i els ulls.

Referència bibliogràfica

More bugs and bites? Protect your child from ticks and mosquitoes this season. Thriving. Boston Children’s Hospital’s pediatric health blog, 19 abril 2012 [accés: 25 de juny de 2013].