Els peus plans en nens: com detectar-los i tractar-los

16/05/2013

El peu pla fa referència a una deformació del peu, quan aquest no forma un arc normal i l’empenya està en contacte amb el terra. La causa principal d’aquesta afecció és una debilitació dels teixits que aguanten els tendons al peu i, en la majoria de casos, no es pot prevenir.

Quan la malaltia afecta a nens rep el nom de ’peu pla pediàtric’. El més habitual és que els teixits es tensin a mesura que el nen creix i així es formi l’arc del peu, normalment sobre els 2 o 3 anys d’edat. Però, de vegades, això no passa i el peu pla també es pateix en l’edat adulta.

El peu pla pediàtric pot classificar-se en dos vessants: asimptomàtic, quan no presenta cap símptoma, cosa que és bastant habitual, o simptomàtic, quan el nen pateix un o varis dels següents símptomes:

  • Dolor al peu, al turmell, a la cama o al genoll.
  • Malaptesa o canvis en la manera de caminar.
  • Limitació per realitzar activitats físiques.
  • Inclinació del taló cap a fora.

En la majoria de casos, els peus plans no provoquen cap dolor i, sovint, no necessiten cap tractament, però si el nen presenta algun símptoma, cal anar al metge per procedir al diagnòstic i conèixer la gravetat de la deformació. L’especialista examinarà el peu, el genoll i el maluc, i observarà el rang de moviment del peu i la manera de caminar. Si hi ha dolor, i per determinar la gravetat de l’afecció, es poden fer proves com una radiografia del peu, una tomografia computada (per examinar els ossos del peu) i una ressonància magnètica (per examinar els tendons del peu).

Si el petit presenta símptomes benignes, s’haurà de procedir al tractament que indiqui l’especialista; en aquest cas, la mesura més comuna és utilitzar dispositius ortopèdics, és a dir, col·locar un suport d’arc o plantilles en una sabata corrent o utilitzar sabates especials. També, la cinesiteràpia i en ocasions la medicació poden ajudar a reduir el dolor i la inflamació.

Quan es tracta d’un cas greu i molt dolorós, i sempre que el nen tingui més de 10 anys, es pot procedir a la cirurgia. Aquesta sol reparar l’arc del peu, millorar la seva funcionalitat i alleujar el dolor.


Referències bibliogràfiques:

Pie plano. Medline Plus, 2013 [accés: 15 de maig de 2013]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus...

Pie plano infantil. Tratamiento conservador y posquirúrgico. Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP), [accés: 15 de maig de 2013]. Disponible a: http://www.sefip.org/ficheros/documentos/PiePlanoInfantil.pdf

Pie Plano Pediátrico. American College of Foot and Ankle Surgeons (ACFAS), 2009 [accés: 15 de maig de 2013]. Disponible a: http://www.foothealthfacts.org/Content.aspx?id=1324