Passar més temps a l’aire lliure podria reduir la miopia infantil

09/07/2018

Un estudi xinès ha demostrat que passar més temps a l’aire lliure pot alentir la progressió de la miopia en els nens i nenes. Segons els investigadors, el fet d'augmentar, durant tres anys, la quantitat de temps que passaven a l'aire lliure els infants en horari escolar, va reduir significativament la progressió de la miopia en infants xinesos.

En un assaig controlat, aleatoritzat, publicat a la revista JAMA per Mingguang He, MD, PhD, del Centre oftàlmic Zhongshan de Guangzhou, Xina, es va poder observar que el fet d’afegir 40 minuts d'activitat a l'aire lliure a l'escola, en comparació amb l'activitat habitual, van donar com a resultat una reducció en la taxa de miopia i canvi en la refracció, al llarg de tres anys.

Com es va dur a terme l’estudi

En l'estudi van participar 1.903 alumnes de 12 escoles amb distribucions similars d'agudesa visual no corregida en els seus estudiants. Les escoles van ser assignades aleatòriament al grup d'intervenció o al grup de control. Els alumnes de les escoles d'intervenció van participar en una classe obligatòria a l'aire lliure de quaranta minuts al final de cada jornada escolar, i es va recomanar als pares que també augmentessin l'activitat a l'aire lliure fora de l'horari escolar; mentre que les escoles de control no alteraven els horaris d'activitat. 

Dels 1.903 nens i nenes inscrits, 1.579 (83%) van completar l'avaluació de resultats al cap de tres anys. A l’inici, menys del 2% dels nens de cada grup tenien miopia. En el moment de la conclusió de l'estudi, després de tres anys, la prevalença de miopia va ser estadísticament significativament menor en el grup d'intervenció, el 30,4%, en comparació amb el grup de control, que presentava el 39,5%, informen els autors. També hi va haver una diferència significativa en la refracció equivalent esfèrica per al grup d'intervenció (-1,42 D) en comparació amb el grup de control (-1,59 D). A més, en una anàlisi posterior referit a la miopia materna, un factor de risc important per a la miopia, el risc de progressió a la miopia, va continuar sent significativament menor en el grup d'intervenció.

"El nostre estudi va aconseguir una diferència absoluta del 9,1% en la taxa d'incidència de miopia, que representa una reducció relativa del 23% en la miopia incident després de 3 anys", escriuen els autors. Tot i que la reducció és inferior a la reducció del 50% que els investigadors havien anticipat, encara és clínicament important. Assenyalen que "els nens petits que desenvolupen miopia anticipadament tenen més probabilitats d'evolucionar cap a una miopia alta (≤ -6 D), cosa que augmenta el risc de miopia patològica ".

Qualsevol retard en l'aparició de la miopia en nens petits, que tendeixen a tenir una major taxa de progressió, "podria proporcionar beneficis per a la salut a llarg termini" i reduir la càrrega personal i social de la miopia, diuen els autors.

Podem exportar aquests beneficis a altres edats o cultures?

"Si aquesta reducció observada en la miopia relacionada amb l'augment del temps dedicat a l'activitat a l'aire lliure es manté en l'edat adulta, seria un efecte clínicament important", escriu Michael X. D’altra banda, Repka, MD, MBA, de la Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, escriu en un editorial adjunt, que es requereix un seguiment a llarg termini dels nens per avaluar la importància de les troballes. "En alguns estudis que avaluen el tractament de la miopia, s'ha observat un augment de la progressió de la miopia després de la interrupció de la intervenció", explica.

A més, els resultats poden no ser generalitzables més enllà dels fills d'ètnia asiàtica, va dir el Dr Repka en una entrevista a Medscape Medical News. "Si els resultats es poden aplicar als nens d’altres cultures que no passen tant de temps estudiant com els nens xinesos, no es pot saber", va afegir. "La reducció podria ser menor perquè la progressió de la miopia en els nens d’altres cultures sembla menor que la dels nens xinesos".

Tampoc hi ha manera de determinar, amb els resultats actuals, si el tipus d'activitat a l'aire lliure influeix en la progressió de la miopia", perquè el mecanisme pel qual l'augment de l'activitat a l'aire lliure pot disminuir el desenvolupament de la miopia no està establert", va dir el Dr. Repka.

Per aquest motiu, escriu: "Els estudis futurs haurien d'incloure informació sobre el contingut de l'activitat addicional a l'aire lliure, si l'activitat es podria estandarditzar i com es diferencia d'altres estudis. Aquesta informació podria guiar l'estudi i implementació d'activitats a l'aire lliure en l’entorn escolar".

Pel que fa a la relació d’activitats dutes a terme a l’interior i l'evolució de la progressió de la miopia, "és totalment desconegut, però de molt interès, saber si la naturalesa de les activitats a l'interior, inclòs el temps dedicat a jugar a videojocs o a ordinadors o telèfons intel·ligents, influeix en la taxa de miopia o la seva progressió ", va dir el Dr. Repka.

Accés a la font de consulta:
Spending More Time Outside May Slow Kids’ Myopia Progression [Data de consulta: 30/06/2018]