Parlar de la sexualitat amb els adolescents, un tema tabú?

15/02/2017

La majoria de pares no saben com parlar de la sexualitat amb els fills i molts ho converteixen en un tema tabú, un fet que a la llarga pot perjudicar la confiança i l'aprenentatge dels adolescents. La clau està en tractar el tema amb naturalitat i llibertat.

Quan les paraules adolescència i sexe van juntes, la majoria d'adults només pensa en riscos com embarassos no desitjats o malalties de transmissió sexual. Es tracta d'un pensament instaurat en la societat actual, de vegades marcat per unes idees sobre la sexualitat que no són reals i que ens duen a confondre conceptes. Per exemple, la majoria de gent relaciona la sexualitat directament amb el coit, quan no té per què ser així.

La sexualitat va molt més enllà i existeix en tots els éssers humans des d'una edat molt primerenca. El problema principal és que els adults no acaben d'acceptar l'enfocament dels joves vers la seva la sexualitat.

Amb l'arribada de la pubertat, la sexualitat creix en l'individu, i els canvis físics se sumen a un interès creixent pel sexe i a les relacions que s'estrenyen fora del vincle familiar. Tot això forma la nova identitat del jove.

La majoria d'adolescents diu que troba informació sobre sexe en els mitjans de comunicació i a Internet. Prohibir aquest accés o afirmar que encara no són prou madurs per al sexe és un error. La sexualitat adolescent existeix, i la maduració i responsabilitat que els joves adquireixin en aquest sentit dependrà, en gran part, del suport dels adults.

Els pares haurien tractar el tema amb total llibertat i naturalitat i parlar-ne amb els fills des de petits. Això provocarà que els nens tinguin prou confiança per, més endavant, preguntar qualsevol dubte que puguin tenir i no se sentin coartats. D’aquesta manera, adquiriran coneixements i habilitats que els serviran per viure les seves pròpies experiències i prendre les seves pròpies decisions. Els pares haurien d'abordar les situacions i emocions que vagin sorgint sense fer judicis de valor ni basar-se en prejudicis.
 
Els adults no han d'oblidar que no tots els joves són irresponsables i que, de fet, alguns adults ho són. Per tant, cal intentar desprendre’s d'aquesta imatge equívoca dels adolescents i el sexe.
 
Per ajudar els joves, hi ha pàgines web i recursos que són un bon recurs d’informació sobre sexualitat i que poden complementar els consells i experiències dels adults. Per exemple, la secció Sexe Joves del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya és una bona recomanació perquè els adolescents puguin resoldre diversos dubtes.
 

Sexe Joves - Generalitat de Catalunya

Accés a les fonts de consulta:

García Mañas A, Martín Perpiñán C. La sexualidad en adolescentes y jóvenes. Evidencias en pediatría, 2011 [Data de consulta: 18/12/2017]. 

Sexe Joves. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 18/12/2017].