Pares sedentaris, adolescents sedentaris

Pares sedentaris, adolescents sedentaris
16/04/2013

Els joves perceben els progenitors com agents educatius amb gran influència en l’estil de vida. Si els pares són sedentaris, és molt possible que els fills també ho siguin.
Un estudi publicat al Journal of Sports Science and Medicine , i realitzat per investigadors de la Universitat de La Rioja (UR), constata que els hàbits i l’educació dels pares repercuteixen en l’activitat física que puguin desenvolupar els adolescents. Els resultats mostren que les probabilitats que els joves no practiquin exercici es multiplica per quatre si els pares porten una vida sedentària.

L’estudi, realitzat per membres del grup Actividad Física y Deporte en l’espai de Tiempo libre y Ocio (AFYDO), tracta d’explicar com, quan i per què els pares exerceixen una influència negativa en els hàbits saludables dels fills, afavorint que aquests no practiquin els nivells d’activitat física recomanats.

Els resultats analitzen els comportaments, actituds i motivacions dels adolescents respecte a la pràctica d’exercici físic i esport en el temps de lleure. La mostra va consistir en 1.978 alumnes d’entre 12 i 16 anys de centres escolars de la comunitat autònoma de La Rioja escollits aleatòriament. La metodologia es va basar en la realització de qüestionaris als adolescents i en l’observació de grups de discussió amb pares, professors i estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

En el moment en què es van realitzar les enquestes, el 78,4% dels joves exercia activitats físico-esportives en el temps lliure, el 18,5% havia deixat de practicar-les, i el 3,1% mai havia participat en exercicis de aquest tipus.

Segons els investigadors de l’estudi, és quatre vegades més probable que un adolescent sigui físicament inactiu si els pares mai no han participat en activitats físico-esportives en el temps lliure . En canvi, quan els adults confereixen gran importància a l’exercici físic, el sedentarisme dels fills es veu minimitzat.

Els joves conceben els progenitors com agents educatius amb gran influència en l’estil de vida sedentari. No obstant això, l’estudi confirma que el nivell educatiu dels pares no afecta la participació dels fills en activitats físiques.

D’altra banda, és tres vegades més probable que les nenes no realitzin activitats físico-esportives en el temps lliure, en comparació amb els homes. Per als autors de la investigació, el gènere s’erigeix com un factor associat fortament a aquestes pràctiques i és un aspecte que reclamarà una atenció més exhaustiva en futures anàlisis.

Referència bibliogràfica:
Sanz-Arazuri E., Ponce-de-León-Elizondo A., Valdemoros-San-Emeterio MA. Parental predictors of physical inactivity in Spanish adolescents. Journal of Sports Science and Medicine , 2012; 11: 95-101.

Etapa: