Pares i mares concilien feina i família de manera cada vegada més semblant

Pares i mares concilien feina i família de manera cada vegada més semblant
17/04/2013

La manera en què els progenitors ocupen el temps ha canviat en mig segle. Des de 1965, els pares dediquen més hores a tenir cura dels nens i les mares han triplicat la seva jornada laboral. És la conciliació laboral i familiar un fet real o encara hi som molt lluny?
Els rols de mare i pare han convergit en els últims 50 anys, tot i que encara no han arribat a un equilibri total. Així ho apunta un informe del Pew Research Center, una organització que estudia les tendències dels Estats Units i del món en general. En concret, les dones nord-americanes amb fills han multiplicat gairebé per tres les hores que treballen fora de casa a la setmana (de 8 hores, el 1965, a 21 hores, el 2012), encara que aquesta xifra és inferior a la dels homes, que passen unes 37 hores de mitjana a la setmana treballant fora de casa.

No obstant això, durant l’últim mig segle els homes han incrementat la dedicació als fills i a les tasques de casa , però per ara només passen la meitat d’hores que les seves companyes fent aquestes tasques.

Els rols de les mares i els pares als Estats Units (1965 - 2011)
Quantitat mitjana d’hores que passen cada setmana per tipus d’ocupació (en %)

 
Font: Pew Research Center, 2013.

Pel que fa als sentiments sobre la conciliació, no hi ha cap biaix significatiu entre ambdós sexes. Tant les mares com els pares treballadors dels Estats Units consideren una tasca difícil combinar el món laboral i la vida familiar: el 56% de les mares i el 50% dels pares afirmen que és complicat o molt complicat complir amb les dues responsabilitats alhora.

De fet, l’estrès és part de la rutina dels pares i mares d’avui dia als Estats Units: el 40% de les mares i el 34% dels pares asseguren que sempre se senten estressats.

D’altra banda, i encara que aquest nombre de mares i pares assegura que li agradaria passar més temps a casa cuidant dels nens, els pares demostren més interès que les mares per treballar a jornada completa. En aquest sentit, els homes donen més importància a tenir una feina amb un sou alt, mentre que les dones desitgen disposar d’un horari més flexible , tal com assenyala l’informe.

Tot i les preferències, l’actitud de les mares en aquest sentit ha variat, sobretot per la influència del complicat context econòmic dels darrers anys. Així, doncs, el percentatge de dones amb fills menors de 18 anys que afirmen que preferirien treballar a temps complet ha augmentat d’un 20% a un 32% l’any 2012 .

Com es valoren els pares i mares a ells mateixos?

En l’informe del Pew Research Center també s’inclou l’autocrítica. En general, el 33% dels pares i mares pensa que no passa prou temps amb els seus fills . Els homes se senten més culpables: el 46% dels pares afirma sentir-se malament per això, en comparació amb el 23% de les mares.

Tanmateix, els pares i les mares d’avui s’autovaloren satisfactòriament en la missió d’educar els fills . El 24% diu que està fent una tasca excel·lent; el 45%, un molt bon treball i el 24%, una bona feina. Només el 6% considera que hauria de millorar com a pare o mare. Com a dada curiosa, les dones es posen millor nota que els homes: el 73% d’elles considera que són bones mares, un percentatge superior al dels homes que creuen que compleixen amb escreix el paper de pare, que sumen un 64%.

Referència bibliogràfica
Parker, K., Wang, W. Modern Parenthood. Roles of Moms and Dads Converge as They Balance Work and Family. Pew Research Social & Demographic Trends, 14 març 2013 [accés: 10 abril 2013]. Disponible a: http://www.pewsocialtrends.org/...