Pacte pel bon ús de les xarxes socials

07/10/2019

Els mòbils i les pantalles fa temps que han entrat en les nostres llars i cada cop és més complicat regular-ne el seu ús. L’entorn social dels nostres fills i filles sovint passa pel consum de xarxes socials i es fa necessari arribar a acords perquè aquest ús no es converteixi en una mala experiència. 

Aquí us presentem un model de “contracte” entre pares i fills que pot servir com a eina per ajudar-nos a establir un pont de confiança a partir d’unes normes pactades.

Amb l’objectiu d’ensenyar a fer un bon ús de les xarxes socials és convenient establir unes normes, així com un acord sobre les conseqüències de l’incompliment d’aquest contracte. El millor és que pares i fills, de forma conjunta, aconsegueixin arribar a acords.    

Principals acords en el compromís per un ús segur de les xarxes:

 • Crear junts un perfil. És important que els pares participin en la tria del nom i la fotografia que el menor es posarà com a perfil, en cas que això sigui necessari.
 • Establir una contrasenya segura que coneixeran tant el fill/a com els pares.
 • Configurar perfils privats o restringits de manera que tan sols puguin fer-ne comentaris els amics.
 • El fill/a entén que els administradors del perfil són els pares, pel que poden supervisar l’activitat, saber amb qui es relaciona i veure què publica.
 • Es fixarà conjuntament un temps màxim d’ús al dia, i en un horari acordat, sempre que s’hagin complert les responsabilitats diàries del fill/a respecte als estudis i les tasques domèstiques.
 • Es poden fixar els espais en que el menors fan ús de les xarxes. Sempre en espais compartits amb la resta de la família i mai en espais privats com l’habitació, bany, o zona d’estudi. Qualsevol excepció pot pactar-se conjuntament.

El menor es compromet a:

 • El menor es compromet a pensar sempre en el que ha de publicar, perquè allò que es comparteix a internet passa a ser públic i ja no es pot rectificar.
 • Es compromet a no compartir imatges íntimes o que mostrin massa informació sobre ell o la seva família (carrer, centre educatiu, rutina diària).
 • Demanarà permís abans de compartir una imatge en la que apareguin altres persones.  
 • No utilitzarà les xarxes per fer mal a altres, mofar-se o humiliar.
 • Només acceptarà com a seguidors o “amics” a aquells que coneix personalment i siguin de la seva confiança.
 • No donarà mai dades personals ( nom, adreça, número de telèfon...). 
 • Si algú fa alguna publicació molesta, haurà de comentar-ho amb els pares. 
 • Quan estigui amb altres persones, els hi prestarà atenció i mantindrà el mòbil en silenci i fora de la vista perquè no molesti. 
 • Ha de ser conscient que les xarxes socials no són el centre de les seves relacions socials, tan sols és un espai més on pot parlar amb els seus amics i entretenir-se en les estones lliures.

Acceso a la fuente de consulta:

Pacto para el buen uso de mis redes sociales. Internet Segura for Kids (is4k). [Data de consulta: 07/10/2019].