Orientació sexual i símptomes depressius en adolescents

23/11/2018
Les disparitats d'orientació sexual en els símptomes depressius d’adolescents estan ben establerts, però quins són els factors que determinen aquesta relació? 

Un estudi realitzat als Estats Units va concloure que els adolescents amb una orientació sexual minoritària (aquells que se senten atrets pel mateix o ambdós sexes o que són interrogants, el 6,3% de la mostra ponderada) van informar de símptomes depressius després de l'escola secundària. 

Les dades de l'estudi

El NEXT Generation Health Study (NEXT) és un estudi longitudinal de set anys en curs, d'una mostra nacionalment representativa d'adolescents nord-americans. Mitjançant l'ús d'un disseny estratificat de tres etapes, es va obtenir una mostra diversa de 2.785 adolescents inscrits a les escoles secundàries nord-americanes de 22 estats i es va seguir anualment des de l'any 2009-2010. 

L’estudi va rebel·lar que els adolescents amb una opció sexual minoritària presenten símptomes de depressió més elevats que els adolescents heterosexuals des de finals de l’adolescència fins a la joventut. Les anàlisis de mesura van indicar que els adolescents amb una opció sexual minoritària expressen una major insatisfacció familiar, una major victimització per culpa del ciberassetjament i una major probabilitat de necessitats mèdiques no satisfetes, totes elles associades amb símptomes de depressió més elevats. 

De tota manera, també es va concloure que es necessita una investigació clínica futura per determinar si les intervencions dirigides a aquests factors psicosocials, relacionats amb l’atenció sanitària, reduiran les disparitats d'orientació sexual en els símptomes depressius i el moment òptim d'aquestes intervencions.

La importància d'identificar els símptomes

Els primers símptomes depressius en adolescents, com a símptomes inicials de desajustos psicològics, es poden utilitzar per predir una depressió més gran, trastorns d'ansietat, problemes d'ús de substàncies, així com idees i intents de suïcidi durant l'edat adulta. 
 
Per optimitzar els esforços de prevenció orientats als símptomes depressius entre adolescents d’opcions sexuals minoritàries, és important comprendre si aquests augmenten, disminueixen o romanen estables durant la transició crítica del desenvolupament des de l'adolescència fins a la joventut (per determinar el moment adequat dels programes de prevenció), i identificar factors que poden explicar per què existeixen aquestes disparitats (per determinar els objectius d'intervenció).

Segons la teoria de l'estrès minoritari, les minories sexuals s'enfronten a l'estrès social en un entorn cultural hostil i perceben un suport reduït i un major rebuig en les relacions interpersonals. 

D'acord amb aquesta teoria, els estudis empírics indiquen que un baix suport parental, el rebuig parental, l’assetjament freqüent per part dels companys o la victimització experimentada pels adolescents que pertanyen a opcions sexuals minoritàries, contribueixen a patir símptomes depressius. 

La importància de rebre suport mèdic

L’entorn mèdic és un context en el que els adolescents que pertanyen a aquestes minories sexuals poden rebre atenció mèdica i suport dels especialistes en salut. No obstant això, molts dels adolescents amb opcions sexuals minoritàries, solen sentir que les seves necessitats mèdiques queden insatisfetes, en no atrevir-se a expressar la seva identitat sexual per por a que en siguin coneixedors els seus pares, i són més propensos a sentir-se avergonyits d'utilitzar els serveis de salut mental que els seus companys heterosexuals. 
 
La manca d'un entorn segur per divulgar l'orientació sexual pot ser una barrera important per a la cura de la salut de qualitat, i l'avaluació eficaç de la depressió. 
 
Estudis recents revelen que els adolescents que pertanyen a minories sexuals prefereixen accedir a informació i recursos relacionats amb la seva identitat sexual a través de la xarxa, encara que això també els pot fer més vulnerables a l'experiència del ciberassetjament. Vetllar per un entorn segur i de suport per a la divulgació de l'orientació sexual dels adolescents, pot ser particularment crític per millorar la qualitat assistencial i cribratge per a la depressió.
 
Accés a la font de consulta:
Sexual Orientation and Depressive Symptoms in Adolescents. Pediatrics. [Data de consulta: 14/09/2018]