Obesitat i activitat física

03/02/2023

L'obesitat sovint es quantifica mitjançant l'IMC. L'IMC es basa únicament en l'altura i el pes. A causa de que no té en compte la composició corporal, pot sobreestimar la quantitat de greix en les persones esportistes o en persones amb una complexió musculosa. En general, la massa grassa i l'IMC es correlacionen bé en els nens i nenes.

Dues organitzacions, l'OMS i el International Obesity Task Force (IOTF, Grup de Treball Internacional sobre Obesitat), defineixen l'obesitat de forma lleugerament diferent. L'OMS considera que un/a nen/a o un/a adolescent té sobrepès quan el seu IMC es troba entre una i dues desviacions típiques per sobre de la mediana dels patrons de creixement (entre els percentils 68 i 95). 

L'obesitat pot originar-se per un únic factor o per una combinació de factors. Pel que fa a la conducta, menjar en excés, consumir aliments rics en calories i baixos en nutrients (menjar escombraria), passar massa temps davant d'una pantalla i la falta d'activitat física poden afavorir el desenvolupament de l'obesitat. 

El factors ambientals que predisposen a l'obesitat inclouen el fàcil accés al menjar escombraria, la manca d'oportunitats per practicar activitat física i la manca de parcs i àrees de joc propers (Davison i Birch, 2001). La genètica intervé en el risc incrementat de ser obès. Cers medicaments poden provocar un augment de pes, i alguns trastorns mèdics, com l'hipotiroïdisme, poden també contribuir a l'obesitat. 

Conseqüències de l'obesitat en la salut

L'obesitat afecta la salut de molts sistemes del cos humà, tant a curt com a llarg termini. Els nens i nenes que presenten IMC més alts corren un risc més gran d'empitjorar el seu estat de salut (Koplan, Liverman i Kraak, 2005). Aquests efectes s'han estudiat àmpliament i es resumeixen a la següent taula. Cal destacar que aproximadament el 40% dels nens i nenes que són obesos seran adults obesos, el que també comporta moltes comorbiditats (Yanovski, 2015). 

Riscos associats amb l'obesitat pediàtrica
A curt termini A llarg termini
Malalties cardiovasculars Obesitat en l'adult
Apnea del son Salut deficient en l'edat adulta
Asma Triglicèrics elevats, disminució del colesterol HDL
Molèsties musculoesquelètiques, risc elevat de fractures Diabetis mellitus tipus 2  
Disfunció gastrointestinal Nivell educatiu i ingressos reduïts
Hiperandrogenisme, síndrome de l'ovari poliquístic Pubertat precoç (nenes) o tardana (nens)
Baix rendiment acadèmic  
Resistència a la insulina  
Agravació dels trastorns cutanis  
Disminució de la qualitat de vida relacionada amb la salut  
Trastorns psicològics, com augment de l'ansietat, depressió i trastorns de l'alimentació.   

Intervencions relacionades amb l'activitat física

La combinació de la restricció calòrica i l'activitat física dóna com a resultat una major pèrdua de pes que qualsevol de les dues intervencions de forma aïllada, tot i que cadascuna d'elles pot induir una pèrdua de pes moderada (Chin, Kahathuduwa i Binks, 2016; Routsalainen et al. 2015). 

De totes maneres, és important recordar que l'activitat física té molts efectes positius per a la salut a banda de la pèrdua de pes. Alguns autors sostenen que una pèrdua de pes lleu com a resultat de l'augment de l'activitat física és més beneficiosa per a la salut general que una pèrdua de pes major sense activitat física (Chin, Kahathuduwa i Binks, 2016). La majoria de les intervencions se centren en l'exercici aeròbic, encara que l'entrenament de resistència (aixecar pesos) també es pot incorporar al programa.

El volum i la intensitat dels programes d'exercici cal augmentar-los gradualment un cop s'inicien. Els nens i nenes amb sobrepès i obesitat poden tenir problemes per assolir inmediatament els cent cinquanta minuts recomanats d'activitat física setmanal (Kelley i Kelley, 2013). Per mantenir la pèrdua de pes després d'una intervenció d'activitat física, és aconsellable augmentar els nivells d'exercici per sobre dels cent cinquanta minuts recomanats per setmana (Chin, Kahathuduwa i Binks, 2016).  

Per a més informació, consulta el 11è Informe FAROS «Salut i esport en femení: La importància de mantenir-se activa des de la infància».