Novetats principals del Sistema de Retenció Infantil (SRI)

22/07/2014

Des de finals del 2013 es troba en vigor la normativa “i-Size” d’homologació de Sistemes de Retenció Infantil (SRI). Això suposa que aquest nou reglament funcionarà temporalment al mateix temps que l’anterior. El seu objectiu és que les cadiretes de seguretat s’adaptin millor a les característiques físiques del nen i s’ajustin amb major precisió al seient del vehicle.

Les principals novetats que incorpora la normativa “i-Size” es poden resumir en quatre punts:

  • Es substitueix l’actual classificació de cadiretes (per grups de pes) per un sistema que controla l’alçada. Anteriorment existien cinc tipus diferents de grups que assignaven les cadiretes infantils en funció del pes del nen fins als 36 quilograms. Ara, però, cada fabricant haurà d’indicar per quines alçades es recomana cada cadireta. Per exemple, si el nen fa 1 metre d’alçada li correspondrà una cadireta determinada.
  • S’introdueix el xoc lateral com a prova obligatòria per a obtenir l’homologació. Amb la normativa anterior aquesta prova no era necessària tot i l’elevat risc d’aquests xocs. Amb l’aprovació de la normativa “i-Size” sí que serà indispensable.
  • Tots els nens fins a 15 mesos hauran de viatjar en sentit contrari a la marxa del vehicle. La normativa anterior només exigia als nens del Grup 0 (fins als 10 quilos) viatjar en sentit contrari a la marxa del vehicle. Amb aquesta nova obligació seran tots els nens fins a 15 mesos d’edat que hauran de viatjar en sentit contrari a la marxa del vehicle. No obstant això, aquesta norma només s’ha d’aplicar als Sistemes de Retenció Infantil homologats segons la normativa “i-Size”.
  • La normativa “i-Size” promou la universalitat  en l’acoblament de les cadiretes al vehicle. L’objectiu d’aquesta norma és evitar les llistes de compatibilitats entre els SRI i els vehicles. El sistema d’ancoratge “i-Size” serà compatible amb totes les cadiretes homologades segons la nova normativa. Les cadiretes seran també compatibles amb els vehicles equipats amb Isofix i s’elimina la possibilitat de subjecció amb el cinturó de seguretat.

 

 

 

La normativa "i-Size" està vigent des de finals de l'any 2013 i alguns fabricants de cadiretes ja han presentat dispositius adaptats a la nova normativa. Durant el 2014 apareixeran els primers models compatibles amb "i-Size". Tot i això, s'ha fixat un temps de convivència -per definir- entre el nou reglament i l'anterior. Les famílies que disposin d'SRI poden seguir utilitzant-los sense problemes segons indica la normativa actual.