La nova pornografia modifica les relacions de joves i adolescents

23/07/2019

La «nova pornografia», distribuïda per Internet, té un impacte evident sobre les conductes sexuals i les relacions de gènere. La familiaritat amb pràctiques de risc, la descontextualització de la sexualitat, la immediatesa en el consum, la simplificació de les relacions interpersonals o la vinculació amb noves modalitats de prostitució, converteixen la nova pornografia en un fenomen d’especial rellevància per a la comprensió de les relacions interpersonals.

L'edat d'accés al porno s'avança als 8 anys

El consum massiu de mòbils intel·ligents en els que s’ha basat la nova pornografia, fa que cada vegada s'accedeixi abans a la pornografia. Un estudi de la Universitat de les Illes Balears elaborat a partir de 2.500 enquestes fetes a joves d'entre 16 i 19 anys, revela que tot i que l’edat en que aquest consum es generalitza és cap als 14, als 8 anys ja hi ha nens que hi han entrat. 

Les primeres experiències generalment arriben per casualitat, explica Lluís Ballester, pedagog i un dels autors de l'estudi, perquè gairebé tots els nens tenen accés a un mòbil o un ordinador. “En aquestes edats no estan cercant porno, se'l troben perquè han cercat "tetes" o "cul", o senzillament perquè estaven fent una consulta a internet o tocant botons aquí o allà i se l'han trobat".

El perill és que el 50% dels joves que consumeixen “nova pornografia” reconeixen que han augmentat les pràctiques de risc per a la salut, com ara el sexe sense preservatiu; però també l'emulació de pràctiques sexuals masclistes i violentes que legitima aquest tipus de producte.

La nova pornografia perpetua els estereotips de gènere

La nova pornografia es relaciona amb dos fenòmens. En primer lloc, amb la sexualitat que imposa el patriarcat. Mentre no es pugui desenvolupar una sexualitat lliure i igualitària, la pornografia seguirà guanyant terreny a l'experiència de la sexualitat. L’altre fenomen és el del capitalisme que penetra en les nostres vides. Qui produeix i desenvolupa la indústria pornogràfica són organitzacions molt agressives que tenen una gran capacitat per fer-se presents en els nous mercats, mitjançant internet i les tecnologies de comunicació que han arribat a tot el món.

D’accés lliure a qualsevol pantalla, la nova pornografia es converteix en la principal font d’educació sexual en adolescents, i un dels efectes vinculats a aquest procés és l’ampliació dels estereotips de gènere i la cosificació de la dona.

Segons una investigació realitzada als Estats Units (Owens, Behun, Manning, Reid, 2012), l’exposició a material pornogràfic a edats prematures és causa i conseqüència de la creença que la dona és un objecte sexual. A més, incideix en l’autoconcepte i l’autoestima dels adolescents consumidors de pornografia: les noies se senten físicament inferiors a les dones que apareixen a la pantalla, i els nois dubten de la seva virilitat, creient que no podran comportar-se com els personatges que apareixen a la pel·lícules.

La nova pornografia convertida en educació sexual 

L’imaginari sexual, especialment entre els joves de sexe masculí, cada cop es forma més a partir de les imatges que observen a Internet. Actualment ja no consulten gairebé cap adult, ni tampoc tenen tanta importància els iguals. Internet aporta respostes satisfactòries, segons els joves, a les seves inquietuds habituals. En les entrevistes realitzades (Ballester, Orte, Pozo), es detallen les preguntes que els inquieten en el procés de descobriment i formació de la seva sexualitat:

 • Com s'inicien relacions sexuals? Quins són els preliminars?
 • Com es pot crear un entorn adequat?
 • Com són els cossos en detall?
 • Quines pràctiques sexuals són habituals? Què es pot fer i què no?
 • Quines parts del cos han de ser estimulades i com?
 • Quins accesoris poden utilitzar (roba, lubricant, jocs, etc.)?
 • Com és la resposta que s'espera d'un hombre o d'una dona (sons, frases, carícies, intensitat acceptable, etc.)?
 • Quan dura una relació acceptable?

La pornografia confirma també els rols sexuals convencionals, estereotipats, basats en la dominació masculina, en els que l'expressió del desig femení és silenciat.

 • El deseg masculí (en les relacions heterosexuals) és el que ha de ser satisfet.
 • Tot comença i acaba amb l'erecció masculina.
 • Les fantasies centrals que es representen són les dels homes, tant heterosexuals com homosexuals, encara que domini el model heterosexual i homocèntric.

Nova pornografia convertida en risc

Quan la nova pornografia es converteix en l’única font d’educació sexual que reben els joves, l'emulació pot derivar en comportaments tan perillosos com:

 • Sexe sin consentiment.
 • Activitats violentes de diversos tipus (física, verbal, emocional, sexual).
 • Copiar activitats il·legals observades a la pornografia (per exemple, accions que puguin causar danys als pits o genitals, sexe amb menors, violacions en grup...)
 • Cedir a la pressió de les parelles per tenir sexe abans del desitjat.
 • Pràctiques sexuals de risc a Internet, com publicar material sexualment explícit per iniciativa pròpia o sextorsió i altres variants, com ciberassetjament, grooming, sexting...

El paper de pares, mares i societat

La solució no és la prohibició de connectar-se a les xarxes, sinó ensenyar a fer-ne un ús adequat, assessorats en un procés d’educació sexual i afectiva. No es tracta de censurar, sinó de crear capacitat crítica per a entendre què significa la pornografia.  A vegades, els nens de set i onze anys s’atreveixen a preguntar, però si els adults (pares, germans grans, educadors) eviten parlar de sexualitat i ells no se senten escoltats, buscaran respostes a internet o en els seus iguals, que acabaran conduint-los a la xarxa. 

En aquest procés s’ha d’implicar a la societat, però especialment als serveis de salut, ensenyament i famílies. Les relacions intrafamiliars i amb els amics són clau en el desenvolupament dels estils de vida dels adolescents, i el seu desenvolupament social i emocional. L'estil parental i el tipus de comunicació a la família, moderen el tipus de consum i l'impacte que Internet té en els adolescents. Les relacions intrafamiliars positives redueixen la possibilitat de comportaments problemàtics a Internet. És necessari treballar amb les famílies, en entorns escolars i comunitaris, per desenvolupar programes preventius, de tipus socioeducatiu. 

Com diu Ballester "La idea que l'educació afectiva-sexual no és per a infants, és un error. S'ha de treballar als centres educatius de tots els nivells incorporant pares i mares".

Accés a les fonts de consulta:

Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes. Research Gate. [Data de consulta: 23/07/2019]

L'edat d'accés al porno s'avança als 8 anys, un consum que es generalitza als 14. Catalunya Ràdio. [Data de consulta: 23/07/2019]