El que no sabies sobre el consum de begudes energètiques

20/03/2016

La comercialització de nous aliments amb cafeïna afegida i l’aparició de nous patrons de consum d’alguns d’aquests productes, especialment les begudes energètiques associades al consum d’alcohol, han provocat casos de reaccions adverses com ara insomni, hipertensió, ansietat, deshidratació, convulsions, arítmia i trastorns cardíacs greus arreu del món.

És per això que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària va encarregar al Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) l’elaboració d’un informe sobre la seguretat de la cafeïna en l’alimentació.

En l’informe es recullen les següents recomanacions respecte al consum de begudes energètiques:

  • No consumir begudes energètiques amb cafeïna simultàniament amb alcohol. La cafeïna no és antagonista dels efectes de l’alcohol i emmascara els símptomes de l’embriaguesa, cosa que pot comportar una reducció de la percepció de l’estat d’intoxicació alcohòlica i incrementar el risc de patir efectes adversos. 
  • Evitar el consum de begudes energètiques en els grups de població següents: dones embarassades i en període de lactància, nens, persones sensibles a la cafeïna, amb patologies cardíaques o trastorns neurològics. 
  • Si es fa alguna activitat física intensa, no s’han d’utilitzar les begudes energètiques per reposar líquids. La cafeïna té efectes diürètics que alteren l’equilibri electrolític i poden fer augmentar el risc de deshidratació. Cal beure aigua o altres begudes per a esportistes comercialitzades amb aquesta finalitat. 
Cal recordar que les begudes energètiques no s’han de confondre amb les begudes isotòniques o per a esportistes, dissenyades per recuperar els hidrats de carboni i/o electròlits després d’activitats amb desgast muscular intens.
 
En base a aquestes recomanacions l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha preparat un material (publicat al seu web), per informar als consumidors sobre els riscos associats a un consum excessiu i/o inadequat de les anomenades begudes energètiques.