Els nens són més vulnerables a patir problemes de salut a conseqüència dels factors ambientals

09/02/2023

El canvi climàtic és una realitat que afecta directament a l'àmbit socioeconòmic i educatiu de cada país. Observem aquests canvis en les variacions de temperatures extremes dels últims anys; estius més llargs i calorosos i hiverns més freds, o en l'augment de desastres naturals (terratrèmols, tsunamis, erupcions volcàniques,… ), epidèmies, sequeres,… sent Espanya una de les regions que més patirà aquests canvis i que tindrà efectes directes en la salut de la seva població.

Però la salut de la població depèn en gran mesura dels factors genètics i ambientals. En els factors ambientals trobem, a part de les variacions del clima, els contaminants de l'aire, les substàncies químiques, el soroll, els pesticides, el trànsit, entre altres. Els efectes que aquesta exposició als contaminants i factors ambientals tenen en la salut, queden reflectits en aquest article. Sent els nens els qui patiran en major mesura les seves conseqüències.

Efectes en l'etapa prenatal

La contaminació atmosfèrica, els pesticides, compostos orgànics persistents, els agents químics o fins i tot el soroll; són factors d'exposició ambiental que repercuteixen en la salut i desenvolupament dels nens i nenes. Els efectes de l'exposició a aquests contaminants durant l'embaràs o els primers anys de vida posen en risc la salut de la persona fins i tot en l'edat adulta.

Els estudis mostren que alguns d'aquests contaminants ambientals accedeixen a la placenta i tenen efectes en el creixement fetal, en el neurodesenvolupament, la salut respiratòria i immunitària i poden arribar a produir alteracions en l'ADN de l'embrió. Per aquest motiu es recomana a les famílies que evitin l'exposició a aquestes substàncies fins i tot abans de concebre als fills.

Contaminació de l'aire

El desenvolupament urbanístic actual de les ciutats no afavoreix la sostenibilitat, l'habitabilitat ni la salut. La gran majoria de les persones vivim en urbs amb un alt nivell de trànsit, soroll, falta de zones verdes, ... que té com a conseqüència uns alts nivells de contaminació de l'aire i perjudica la salut. Els nens són més vulnerables a l'efecte de l'exposició ambiental dels contaminants de l'aire per la seva fisiologia i els seus hàbits que els exposen a dosis més altes al llarg de la vida.

Una de les recerques realitzades per ISGlobal a Barcelona ha mostrat com al voltant del 50% dels casos d'asma infantil es deu a l'exposició dels contaminants de l'aire. I en el món es calcula que el 93% dels nens estan exposats a uns nivells de contaminació de l'aire elevats segons l'OMS.

 

La contaminació atmosfèrica agreuja les malalties respiratòries

Des del ’Institut de Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu (IRSJD) i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han realitzat un estudi per a esclarir si existeix una relació entre: l'augment d'infeccions respiratòries pediàtriques i els nivells de contaminació atmosfèrica. Coordinat i liderat per la Dra. Georgina Armero i el Dr. Cristian Launes i amb la participació de les Dres. Carmen Muñoz-Almargo i Iolanda Jordan.

Per a això han tingut en compte, la infecció per rinovirus (o refredat comú) que acostuma a presentar una simptomatologia lleu i en poques ocasions (10%) origina quadres clínics més greus que requereixin hospitalització (bronquiolitis, broncoespasmes…).
Han observat com durant el període del 2010 al 2018, han anat augmentat els casos greus en la infecció per rinovirus dels pacients pediàtrics a l'haver un augment d'ingressos en la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu. En l'estudi han aconseguit relacionar els pics d'ingressos en la UCIP amb els registres de major contaminació ambiental per òxid de nitrogen a la ciutat.

Concloent que l'exposició a concentracions elevades d'òxid de nitrogen en l'atmosfera afecta a la gravetat de les infeccions respiratòries.

 

Pots conèixer més sobre la recerca en el següent enllaç.

El paper de les escoles i disseny de les ciutats

Els menors passen gran part de la jornada a les escoles i per això les escoles han de tenir un paper important com a garants d'un entorn i ambient segur. Els col·legis han de garantir la correcta qualitat de l'aire i un ambient adequat amb espais oberts i correctament ventilats. Els col·legis han de tenir espais adequats d'esbarjos amb arbres, zones de jocs, ombres de murs verds, fonts d'aigua potable,…

Les ciutats han de dissenyar-se per a poder atendre les necessitats de les persones i garantir un entorn segur com la creació d'espais i zones verdes (superilles) que també ajuden a mantenir i regular les temperatures en les diferents èpoques de l'any. Disminuir el trànsit rodat en els entorns escolars per a afavorir un ambient segur i lliure de contaminants.

El paper de les famílies

Les famílies han de vetllar també per garantir un ambient segur per als seus fills, perquè no més del 20% dels nens i nenes gaudeixen de realitzar activitats a l'aire lliure almenys una vegada al mes i a penes un 10% van al parc cada dia. Aquesta falta de contacte amb l'entorn i la natura té perjudicis contra la salut: augmenta el sedentarisme i amb això el risc a patir obesitat, malalties respiratòries o cardiovasculars, pitjor pronòstic en malalties cròniques; fins i tot efectes en el neurodesenvolupament infantil amb augments en els trastorns de conducta, problemes de comportament, problemes d'atenció, etc. Si promovem que els nostres fills i filles tinguin contacte amb la natura estarem afavorint al fet que tinguin un neurodesenvolupament motor adequat, reduir els problemes de somni, ansietat o estrès i tenint un impacte positiu en el seu rendiment escolar.

Els efectes en el neurodesenvolupament

Al voltant del 20% de la població infantil pateix alteracions en el neurodesenvolupament i aquest número va en augment degut a l'efecte dels contaminants ambientals fins i tot abans de la concepció.

Existeixen diferents substàncies químiques que les seves exposicions durant el període embrionari tenen efectes perjudicials per al correcte desenvolupament del fetus. Exemple d'això són alguns metalls, pesticides o substàncies químiques que són capaces de travessar la barrera hematoencefàlica (la que protegeix el cervell de les substàncies tòxiques) abans que està arribi a desenvolupar-se completament.

Les substàncies tòxiques o químics ambientals poden interaccionar i modificar la nostra herència genètica afavorint l'aparició d'alteracions en el desenvolupament dels nostres fills. Per aquest motiu és important tenir en compte alguns consells per a evitar al màxim l'exposició a aquestes substàncies: tenir present la qualitat de l'aire de la zona en la qual vivim per a planejar les activitats que desenvoluparem en el dia, tenir contacte amb la natura, ventilar els espais, no utilitzar l'aigua calenta de l'aixeta per a consumir, evitar els recipients plàstics per als aliments, triar aliments ecològics, etc.

Els efectes en la salut mental

L'augment de la globalització, els desastres climàtics, els nivells de contaminació o els estils de vida canviant tenen efectes en la salut mental de tota la població.

Els nens i adolescents en ser més vulnerables als efectes canviants del medi ambient desenvolupen ansietat davant la incertesa, preocupació i temor que aquests canvis estan ocasionant en el planeta i la seva salut. Podent patir el que es denomina ecoansietat o solastálgia, generant en ells un baix estat d'ànim, desesperança, impotència, ràbia, ira, pànic, culpa, etc.

Algunes de les recomanacions perquè els pares puguin ajudar als seus fills són: escoltar-los, realitzar accions junts per a disminuir els efectes del canvi climàtic, participar en accions col·lectives, prendre consciència del problema com a família i fomentar el contacte amb la naturalesa.

Presentació del 13é informe FAROS

El passat 19 d'octubre es va presentar el 13è Informe FAROS: L'ambient i el seu impacte en la salut matern infantil: a què ens enfrontem? Una crida a la reflexió i a la sensibilització, per a donar a conèixer quines són les conseqüències de l'exposició als factors ambientals i els riscos en la salut infantil. En la realització de l'informe han participat professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de ISGlobal Barcelona.

L'informe recull a més consells i recomanacions per a les famílies sobre com minimitzar l'exposició als contaminants o quins petits passos podem fer per a aconseguir un menor impacte i exposició.

 

Per a saber més descarrega't el 13é Informe FAROS: L'ambient i el seu impacte en la salut matern infantil: a què ens enfrontem? Una crida a la reflexió i a la sensibilització.