Els nens amb intel·ligència emocional són més feliços

20/02/2014

L'educació emocional és un concepte que ha guanyat molt terreny en l'educació en els últims anys, però els pares, les famílies i els docents encara tenen alguns dubtes sobre com posar-la en pràctica. En aquest article intentem donar resposta a tots els teus dubtes sobre l'educació emocional en l'etapa infantil.

En general, es defineixen les emocions com una resposta física de l'organisme a estímuls, que s'identifiquen amb plaer, dolor, por, perill...

La majoria estan causades, o bé per un esdeveniment extern (com una amenaça per a la nostra integritat física) o bé per la conjunció d'un esdeveniment intern i un altre extern (per exemple, que el cos manifesti fam i que, alhora, no es trobi aliment). Es tracta de respostes neuronals inconscients i naturals.

Un cop definides les emocions, pot donar-se un pas més enllà i intentar entendre què és la intel•ligència emocional. L'ésser humà, gràcies a l'escorça cerebral, és capaç de racionalitzar aquestes emocions, ser conscient d'elles i analitzar-les, contràriament al que succeeix amb altres espècies. Així, deixen de ser simples mecanismes orientats a la supervivència.

Les emocions empenyen a viure, disposen d’un llenguatge propi i poden potenciar el coneixement, encara que també poden entorpir-lo. A més, segons les últimes investigacions, són a la base de la majoria de les decisions humanes. Per això, l'educació emocional esdevé un element necessari des de la infància. Els experts estan d'acord que el millor mitjà per iniciar-se en ella, per als nens, és el joc. Jugar ofereix al nen habilitats i capacitats noves, i a més, el motiven a aprendre.

Els quatre passos de la intel·ligència emocional

D'acord amb les teories més recents, la intel•ligència emocional és la manifestació d'aquests quatre passos:

  1. Percepció emocional. Les emocions són percebudes, identificades i valorades per la consciència. Això inclou la capacitat per expressar-les.
  2. Facilitació emocional del pensament. L'estat emocional ajuda a dirigir l'atenció cap a la informació important, actuant com una guia per al pensament.
  3. Comprensió emocional. Es tracta del pas en el qual comprenem i analitzem les emocions d'una manera més racional, i els atribuïm un motiu.
  4. Regulació emocional. Es tracta d'una habilitat que ha d’entrenar-se. Permetrà controlar una emoció, distanciar-s’hi i, a la llarga, establir una jerarquia on les positives manin per sobre de les negatives.

En l'últim pas és on entra en joc l'educació emocional, ja que per desenvolupar-se necessita les anomenades "competències emocionals". Entre altres coses, aquestes ens permetran assimilar i comprendre també les emocions dels altres, i en definitiva, viure millor amb un mateix i amb la resta de la societat.

Les competències emocionals són totes i cadascuna de les diferents habilitats compreses dins del concepte d'intel·ligència emocional: habilitats per l’autocontrol, l’empatia, la socialització... Són, per tant, una cosa que pot adquirir-se, entrenar-se i desenvolupar-se, essent conscient de cadascuna de les emocions i treballant cadascuna d'elles en els contextos en què es produeix. Per transmetre-les als nens és essencial la família, però també el treball a l'aula, parlant sovint sobre elles i analitzant-les junts. També és important que en comprenguin la importància.

Cinc claus essencials de l'educació emocional

  1. No menysprear mai les emocions. Per molt que la racionalitat sembli sobreposar-se, a la base de les decisions humanes es troba sempre una emoció, i totes són legítimes.
  2. Alimentar les emocions. La curiositat, estar constantment rebent estímuls i no deixar-se vèncer per la rutina són bones guies per aconseguir aquest objectiu.
  3. Practicar l'empatia. Saber posar-se en la pell dels altres és fonamental per a una competència emocional completa.
  4. Aprendre a usar les emocions. Siguin de la naturalesa que siguin, emprant-les al nostre favor podem aconseguir una major intel•ligència, una millor predisposició per tallar els problemes, més comprensió cap als altres i, finalment, un major benestar.
  5. Recepta essencial per a la prevenció. Una persona amb bones competències emocionals pot evitar millor les addiccions, millora el seu rendiment acadèmic, té més autoestima i redueix molt els nivells d'estrès i depressió.

Referència bibliografica:

Mora, F. ¿Qué son las emociones? VI Cuaderno Faros: ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. 2012.

Busquerra, R. De la inteligencia emocional a la educación emocional. VI Cuaderno Faros: ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. 2012.

Planells, O. Las claves de la inteligencia emocional. VI Cuaderno Faros: ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. 2012 .